Ik ben huurder

Huurderscommissie

De huurderscommissie

TBV Wonen heeft haar woningbezit onderverdeeld in wooncomplexen. In bijna elk complex is een gekozen huurderscommissie actief. De huurderscommissie komt op voor de belangen van alle huurders in hun complex. Er is regelmatig overleg met TBV Wonen en soms ook met andere instellingen in de wijk. Onderwerp van gesprek zijn allerlei zaken die in het wooncomplex spelen, zoals het onderhoud en de woonomgeving. Er zijn een groot aantal huurderscommissies actief.

Denkt u mee?

U bent als huurder voor ons belangrijk. U ervaart immers onze dienstverlening en woont in onze woning. U kunt uw mening op verschillende manieren aan ons kenbaar maken.