Over TBV Wonen

Jaarverslag

Jaarverslagen

 • Bestuursverslag en jaarrekening 2016

  Bestuursverslag en Jaarrekening2016

  cover jaarverslag thmb
  In dit verslag vindt u de prestaties van TBV Wonen over 2016 terug. In het bestuursverslag geven we meer toelichting over de cijfers. In het tweede gedeelte - de jaarrekening- vindt u de cijfers van TBV Wonen.
 • Jaarverslag 2015

  jaarverslag 2015

  jaarverslag 2015 thmb
  In het jaarverslag leest u de resultaten van TBV wonen over het verslagjaar 2015. Ook een financiële verantwoording in cijfers -de jaarrekening- is hier onderdeel van.
 • Jaarverslag 2014 Excellente Duidelijkheid

  jaarverslag 2014 Excellente Duidelijkheid

  TBV Wonen heeft een goed jaar achter de rug, zowel maatschappelijk als financieel. Een tweetal projecten werden opgeleverd, Erasplaats voor zelfstandig wonende ouderen en voor dementerende mensen. Mariëngaarde werd opgeleverd voor kunstenaars in de herfst van hun leven. Ook in Groenewoud zijn woningen energetisch verbeterd tot label A/B. In november werd bekend gemaakt dat TBV Wonen in de Aedes benchmark de AA-score heeft behaald samen met 20 andere woningcorporaties in Nederland. In het jaarverslag leest u de prestaties van TBV Wonen
 • Klantjaarverslag 2013/2014

  klantjaarverslag 2014

  In het klantjaarverslag 'Op weg naar een excellente organisatie' leest u de resultaten van TBV Wonen in 2013/2014. Waar gaat het geld heen, hoeveel heeft TBV Wonen geïnvesteerd in nieuwbouw en onderhoud en hoe tevreden zijn de bewoners? U leest het in het handige en overzichtelijke boekje.
 • Jaarverslag - jaarrekening 2013

  Jaarverslag 2013 -jaarrekening

 • Jaarverslag 2013 -tekstuele gedeelte

  jaarverslag 2013 -tekstuele gedeelte

 • Klantjaarverslag 2010

  Klantjaarverslag2010

  Met heel veel trots bieden wij u het eerste klantjaarverslag 2010 aan . Het is een plezierig, leesbaar verslag geworden, dat goed inzicht geeft in de zaken waar TBV Wonen zich in het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Formele jaarverslagen, voorzien van een goedkeurende verklaring, zijn steeds meer verworden tot een document met standaardformuleringen en afvinklijstjes. Hoewel nog steeds van essentieel belang in het kader van openheid, transparantie en governance, hebben wij gemeend het formele jaarverslag uitsluitend nog op onze website te plaatsen.
 • Jaarverslag 2011 complete versie

  Jaarverslag 2011 complete versie

  2011 was een uitdagend jaar te noemen. Zowel maatschappelijk, politiek als financieel gebeurde er veel. Ook wij hebben te maken met deze uitdagingen. Soms beperken de uitdagingen ons, soms bieden ze juist kansen. In dit jaaverslag leest u onze verantwoording over 2011 en de jaarrresultaten. Voor een korte terugblik op 2011; Leest u vooral ons klantjaarverslag.
 • Jaarverslag 2012

  Jaarverslag 2012

  2012 was een bewogen jaar met veel ontwikkelingen op maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied. 2012 werd daarmee ook een jaar met kansen en uitdagingen. Gelukkig is en blijft TBV Wonen financieel gezond door gedegen financieel beleid en goed toezicht. We kunnen daardoor blijven investeren in de stad Tilburg. Het jaarverslag geeft een weergave van onze highlights van 2012.
 • Jaabericht 2012/2013

  Jaarbericht 2012-2013

  Benieuwd waar TBV Wonen staat op weg naar excellence? U leest het in ons jaarbericht 2013