Over TBV Wonen

Actueel

Start Ton Streppel als interim directeur-bestuurder TBV Wonen

De Raad van Commissarissen van TBV Wonen heeft Ton Streppel benoemd als interim directeur-bestuurder. Hij start per 3 april in eerste instantie als algemeen manager. Zodra aan alle formaliteiten is voldaan zal zijn functie worden omgezet naar statutair directeur-bestuurder.

Drs. Ton Streppel (bedrijfseconoom, 64 jaar, gehuwd en ruim dertig jaar woonachtig in Rosmalen) is vertrouwd met de corporatiesector en heeft uitgebreide ervaring als directeur-bestuurder. Hij was van 2003 tot eind 2013 directeur-bestuurder van WonenBreburg (Tilburg/Breda) en daarvoor sinds 2000 van Wonen Midden-Brabant (Tilburg). Vanuit zijn functie was hij onder meer lid van het bestuur van Aedes en lid van de deelnemersraad van het WSW. Na zijn afscheid bij WonenBreburg heeft hij diverse volkshuisvestelijke activiteiten ontwikkeld en functies bekleed.

Hij is persoonlijk diep geraakt door het overlijden van Rob Vinke. In zijn woorden: “Rob laat een uitstekend functionerende organisatie achter.” Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij samen met de medewerkers en met de huurders van TBV Wonen vanuit dit stevig fundament nieuwe volkshuisvestelijke stappen kan zetten. “In alle turbulentie van onze samenleving ligt er In Tilburg een grote volkshuisvestelijke urgentie en een opdracht aan ons samen er de schouders stevig onder te zetten.”

Met de benoeming van Ton Streppel verwacht de Raad van Commissarissen dat op een verbindende en inspirerende wijze sturing zal worden gegeven aan de doorontwikkeling van TBV Wonen, een koers ingezet door de onlangs overleden directeur-bestuurder Rob Vinke.

Voor vragen neemt u contact op met de heer Jan Kleijn, voorzitter Raad van Commissarissen, communicatie@tbvwonen.nl

« Terug naar overzicht