Over TBV Wonen

Actueel

Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen onderzoeken fusie-mogelijkheid

woonstichting-t-heem-logoWoonstichting ’t Heem heeft TBV Wonen gevraagd een fusie van de corporaties te overwegen. In 2017 heeft ’t Heem een splitsing doorgevoerd tussen hun Woonstichting en hun Zorgstichting. De beperkte schaalgrootte van Woonstichting ’t Heem is aanleiding voor de corporatie om op zoek te gaan naar een partij om samenwerking mee aan te gaan die leidt tot een fusie. TBV Wonen is ervan overtuigd dat een dergelijke samenwerking een positieve stap zal zijn voor alle belanghebbenden, in het bijzonder de huurders. Wij gaan deze verkenningsfase dan ook positief in, met de intentie te komen tot een geslaagde fusie.


Raakvlakken

Beide corporaties zijn ‘goede bekenden’ van elkaar. Wij zijn beide actief in dezelfde regio. TBV Wonen richt zich op Tilburg; Woonstichting ’t Heem op verschillende plaatsen direct ten Oosten van Tilburg: Udenhout, Berkel-Enschot, Helvoirt, Haaren en Biezenmortel. Ook voelen wij ons verwant in de manier waarop wij onze rol als woningcorporatie invullen. Zo zijn wij beide nadrukkelijk gericht op een goede aansluiting van wonen en zorg. Daarnaast delen wij extra aandacht voor de huurders en woningzoekenden die een ‘helpende hand’ kunnen gebruiken: senioren, zorgafhankelijken en huurders en woningzoekenden met een laag inkomen en/of een kwetsbare positie. Daarbij maken wij ons beide sterk om te voorzien in kwalitatief hoogwaardige én betaalbare woningen. Woonstichting ’t Heem beschikt over ruim 1.000 woningen, TBV Wonen over ruim 7.000 woningen. De schaalvergroting die een mogelijke fusie biedt, draagt eraan bij dat wij de genoemde doelgroepen beter van dienst kunnen zijn.

Traject
De komende weken en maanden zullen stapsgewijs de mogelijkheden en wensen rondom deze samenwerking, die moet leiden tot een fusie, worden geïnventariseerd. Ook zullen wij spreken met alle belanghebbenden, waaronder huurders en gemeenten, om te komen tot een definitief besluit. Het streven van TBV Wonen is om de eventuele fusie uiterlijk medio 2019 te laten plaatsvinden.

Hoewel dergelijke fusies in de regel intensieve trajecten zijn, zien wij het proces positief tegemoet. Wij zijn ervan overtuigd dat een samengevoegde organisatie met meer schaalgrootte nóg slagvaardiger zal zijn en meerwaarde zal opleveren voor onze huurders en hun gemeenten. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar communicatie@tbvwonen.nl.
Woonstichting ’t Heem publiceerde een persbericht over de verkenning van de fusiemogelijkheden tussen Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen. Klik hier om dit persbericht te lezen.


« Terug naar overzicht