Over TBV Wonen

Actueel

Raad van Commissarissen TBV Wonen - Jan Kleijn

Onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer ir. Jan Kleijn, treedt binnenkort in dienst van Heijmans N.V. in Rosmalen. Hij wordt 17 september 2018 benoemd als directeur woningbouw. Om die reden treedt hij per 16 september 2018 terug uit onze Raad. Wij feliciteren de heer Kleijn met zijn nieuwe functie en wensen hem  veel succes. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn leiding en grote en deskundige bijdrage aan TBV Wonen. De Raad gaat zich de komende tijd beraden op een definitieve invulling. Onze vicevoorzitter mevrouw mr. Ilse Melis neemt tijdelijk het voorzitterschap waar.  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u met haar contact zoeken ( melis@bridgeam.nl ).

De Raad van Commissarissen van TBV Wonen.  


« Terug naar overzicht