Over TBV Wonen

Actueel

Persbericht: Positieve fusieverkenning TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem

Tilburg/Udenhout, 17 januari 2019 – Woningcorporaties TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem zijn op 16 januari tot een ‘voorgenomen fusiebesluit’ gekomen. Een verkenning van de corporaties heeft de meerwaarde en haalbaarheid van een fusie bevestigd. Met dit voorgenomen fusiebesluit zetten de corporaties een stap richting juridische fusie die medio 2019 definitief moet worden.

Verkenning
In september 2018 maakten de corporaties bekend de mogelijkheid tot een fusie te gaan onderzoeken. Er zijn tal van verkennende gesprekken tussen de beide partijen en diverse belanghebbenden gevoerd. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten van een mogelijke fusie. Een onafhankelijk adviesbureau heeft bovendien de financiële situaties van de partijen en mogelijke risico’s in kaart gebracht.
De positieve uitkomsten van deze verkenning onderstrepen de verwachtingen van de corporaties dat een fusie meerwaarde heeft en het volkshuisvestelijk belang dient.

Voorleggen aan belanghebbenden
De volgende stap in het proces is het voorleggen van het fusie-voornemen aan gemeenten en huurdersbelangenorganisaties. Van de gemeenten waarin de corporaties hun werkgebied hebben, wordt gevraagd hun zienswijze ten aanzien van de voorgenomen fusie te geven. Aan de huurdersbelangenorganisaties, als vertegenwoordiger van alle huurders, wordt gevraagd om instemming. Om huurders nadere uitleg te geven over de reden tot en gevolgen van een fusie, worden door beide huurdersbelangenorganisaties bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is door de corporaties een beknopt document opgesteld waarin het waarom en hoe van de fusie kort wordt uitgelegd. Dit document is te lezen op de website van TBV Wonen. Ook de ondernemingsraden van beide corporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt om advies gevraagd. 

Als de reacties positief zijn, zal de fusie naar verwachting voor de zomer rond zijn. TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem zullen, als de fusie definitief wordt, hun huurders tijdig en rechtstreeks verder informeren.

« Terug naar overzicht