Over TBV Wonen

Ondernemingsplan

Beleidsagenda 2019

Als volkshuisvester zorgen wij ervoor dat onze huidige en toekomstige bewoners prettig, veilig, duurzaam en betaalbaar wonen in Tilburg. Immers, een woning is voor onze bewoners meer dan een dak boven het hoofd. Het is een thuis. Actief luisteren naar onze bewoners, denken vanuit onze klant, dat staat centraal bij alles wat we doen. Dit vormt de basis voor onze beleidsagenda voor 2019.

Het jaar 2019 zal voor TBV Wonen een jaar van verandering zijn waarbij we, vanuit vertrouwen, samen de schouders eronder zetten. Deze beleidsagenda dient als een praktisch startpunt voor onze organisatieontwikkeling. Een jaar waarin we samen met al onze stakeholders de basis gaan leggen voor een nieuw ondernemingsplan voor 2020 en verder.

Bij de uitwerking van deze beleidsagenda zijn de zes thema’s uit het bestaande ondernemingsplan als uitgangspunt genomen. Deze thema’s zijn geactualiseerd, rekening houdend met de impact van externe en interne ontwikkelingen en de relatie met onze bewoners.

Beleidsagenda TBV Wonen.

Ondernemingsplan 2016-2019

Ons ondernemingsplan heet "Toekomstbestendig". De ontwikkelingen lokaal, regionaal en landelijk dagen ons uit om anders te werken en kansen te zien én gebruiken . Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we actief en innovatief samen met al onze belanghouders. Het doel hiervan is het woongenot van onze huurder en de leefbaarheid binnen de wijken te verbeteren.

Meer informatie leest u in het ondernemingsplan Toekomstbestendig.

Heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten! Geef het door via dit contactformulier