Over TBV Wonen

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

TBV Wonen is een Tilburgse woningcorporatie met een bezit van ruim 7300 verhuurbare eenheden. Het aanbieden van betaalbare en kwalitatief goede woningen is onze kerntaak. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar ouderen, gehandicapten en anderen die onze zorg en aandacht vragen. Leefbaarheid, veiligheid, zorg en welzijn staan daarbij voorop.

De organisatie

Alle zaken in en rondom de woning hebben we in acht specifieke woongebieden georganiseerd. Dat zijn woongebieden Korvel, Binnenstad, Merode, Zuid, Wandelbos, Reeshof, Kasteel en Noord. De huismeesters en consulenten Beheer zijn goed op de hoogte van het wonen in elk gebied.

De kernactiviteiten van TBV Wonen zijn ondergebracht in twee afdelingen Vastgoed en Woonservice. Het team Verhuur zet zich in voor het verhuren van onze woningen. De Woonwinkel maakt ook deel uit van deze afdeling. De afdeling Vastgoed neemt nieuwbouw, installatie, renovatie en onderhoud voor haar rekening. Deze twee afdelingen krijgen advies en assistentie van een aantal ondersteunende diensten.

We werken met ruim 80 gemotiveerde medewerkers bij TBV Wonen. We geven invulling aan de volkshuisvesting en streven naar kwaliteit. Plezierig wonen en werken staan daarbij centraal. Het organigram laat zien hoe de organisatie is ingericht.

Eerlijk en transparant ondernemen

Ieder jaar verantwoorden we wat we hebben gedaan in het voorgaande jaar en waarom. Ook blikken we vooruit in de toekomst. Meer hierover leest u in ons jaarverslag.  

personeelsfoto