Over TBV Wonen

Corona

Situatie per 01-04-2020 | Let op: de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. Op deze plek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. De inhoud van dit bericht wordt wanneer nodig bijgewerkt.

Corona: hoe gaat TBV Wonen ermee om?

We kunnen er niet omheen: het coronavirus heeft, zeker in Noord Brabant, invloed op het dagelijks leven. TBV Wonen vindt de gezondheid en veiligheid van bewoners, eigen medewerkers en natuurlijk alle andere mensen in onze omgeving belangrijk. Daarom volgen wij vanzelfsprekend het advies van het RIVM op, maar we nemen ook onze eigen maatregelen.
De actuele informatie van het RIVM leest u op de website van het RIVM.
Specifieke informatie voor Noord Brabant leest u op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.
Hieronder leest u onze aanpak:


1). Kantoren gesloten, bezoek alleen op afspraak. Contact via telefoon of e-mail

Onze kantoren in Tilburg en Udenhout zijn per 16-03-2020 gesloten. Wij ontvangen alleen nog bezoek op afspraak, en dit alleen als daar écht reden toe is en onze bezoekers géén last hebben van griep- of verkoudheidsverschijnselen. Deze situatie geldt in ieder geval tot en met 28 april.
U kunt ons bereiken via
- telefoon:  algemeen nummer 013) 594 05 94, reparatielijn (013) 594 05 55
- e-mail: info@tbvwonen.nl
- huurdersportaal: https://mijn.tbvwonen.nl/ (met uitzondering van reparatieverzoeken, zie punt 2).

2). Afspraken bij u thuis

Wij hebben ervoor gekozen om alleen bij bewoners langs te gaan als er sprake is van spoed. Op deze manier geven wij invulling aan het advies van het RIVM om persoonlijk contact zoveel mogelijk te beperken.


Voor reparaties geldt:
Nieuwe reparatieverzoeken: heeft u een reparatieverzoek dat géén spoed heeft, wilt u dan wachten met het plaatsen van dit verzoek? Wij kunnen deze tijdelijk niet aannemen. Tot nader order nemen wij alleen spoedeisende reparatieverzoeken aan.
Bestaande reparatie-afspraken: niet-spoedeisende reparaties, waarvoor al een afspraak is gemaakt, worden zo veel mogelijk geannuleerd. U wordt dan gebeld door onze medewerker.

Als u gaat verhuizen
Afspraken die te maken hebben met een verhuizing, zoals voor- en eindinspectie, bezichtiging, kennismakingsgesprek, sleuteluitreiking etc. worden zo veel mogelijk 'op afstand' uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch.
Als u een afspraak met ons hebt staan waarin iets wijzigt, nemen wij daarover contact met u op.
Groepsbezichtigingen doen wij voorlopig niet.

Gaat uw afspraak met ons in gewone vorm door, dan geldt dat wij u vooraf vragen of u griep- of verkoudheidsklachten heeft, zodat we kunnen inschatten of er verdere maatregelen nodig zijn. Heeft u, of een ander die ook bij deze afspraak aanwezig zal zijn, last van griep- of verkoudheidsverschijnselen, wilt u dan vooraf contact met ons opnemen? Voorafgaand deze afspraken, ontvangt u van ons nog verdere informatie. 

Voor overige afspraken met medewerkers bij u thuis of in de wijk geldt

Nieuwe afspraken: Heeft u een vraag of gesprekspunt dat géén spoed heeft, wilt u dan wachten met het plaatsen van dit verzoek? Tot nader order maken wij alleen nieuwe afspraken in spoedeisende situaties. 
Bestaande afspraken: deze worden zo veel mogelijk 'op afstand' uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch. 
Gaat uw afspraak met ons in gewone vorm door, dan geldt dat wij u vooraf vragen of u griep- of verkoudheidsklachten heeft, zodat we kunnen inschatten of er verdere maatregelen nodig zijn. Heeft u, of een ander die ook bij deze afspraak aanwezig zal zijn, last van griep- of verkoudheidsverschijnselen, wilt u dan vooraf contact met ons opnemen?

Bij al ingeplande afspraken voor zowel reparaties als overige bezoeken geldt: heeft u een afspraak staan maar heeft u of een huisgenoot griep- of verkoudheidsverschijnselen, neem dan contact met ons op.

3). Bijeenkomsten en overleggen

Groepsbijeenkomsten of overleggen vervallen in principe. Staat er een bijeenkomst of overleg gepland waarbij u aanwezig zou zijn? Dan wordt u door de organisator van de bijeenkomst nog nader geïnformeerd.

4). Onze medewerkers werken waar mogelijk thuis

Wij volgen het advies van het RIVM voor de provincie Noord Brabant om medewerkers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Dat betekent dat alle medewerkers, ook degenen zónder griep- of verkoudheidsverschijnselen, zo veel mogelijk vanuit huis werken. Door dit thuiswerken en een lagere personeelsbezetting, kan onze dienstverlening soms misschien iets langer duren dan u van ons gewend bent. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan.

5). Hygiënemaatregelen

Wij volgen de adviezen van het RIVM om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij geven bij ontmoetingen tijdelijk geen hand, zorgen voor schone handen en een schone werkomgeving en houden iets meer afstand. Wij roepen ook onze bewoners op deze adviezen te volgen. 

Hieronder een paar plaatsen waar u meer informatie kunt vinden over het coronavirus en hoe u hiermee om moet gaan.

- Kijk op de website van het RIVM voor actuele informatie van rijksoverheid.
- Landelijk expertisecentrum Pharos geeft eenvoudig en in verschillende talen informatie over wat u zelf kunt en moet doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bekijk de info in verschillende talen:
Nederlands

- Steffie legt in gesproken tekst eenvoudig uit wat je moet en kunt doen. Heel toegankelijk voor wie moeite heeft met lezen.

Wij vertrouwen op uw begrip voor onze maatregelen. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op!