Veelgestelde vragen

Groot onderhoud Korvelplein

< Terug naar alle onderwerpen
Wat gebeurt er bij het groot onderhoud aan het Korvelpein (binnenterrein)?

Achtergrond complex

Korvelplein Achterterrein is een complex dat stamt uit 1977. De bebouwing is karakteristiek voor die laat-naoorlogse jaren. Er staat een mix van grondgebonden woningen en galerijappartementen, gebouwd volgens het principe van de ‘menselijke maat’. De woongebouwen zijn geschakeld, de portieken zijn verdiept aangelegd en de ontsluiting krijgt vorm middels een woonerf. Oorspronkelijk gebouwd voor ouderen, is het complex nu ook voor jongere huishoudens bestemd.

 

Toekomst: sloop of groot onderhoud?

Dat er iets moest gebeuren dat was duidelijk. De laatste jaren was er onduidelijkheid over de toekomst van het complex. Wordt het sloop of groot onderhoud? Eind 2018 koos TBV Wonen voor groot onderhoud. Belangrijkste argumenten waren :

  • betaalbare woningen behouden;
  • aansluiten bij bewonerswensen;
  • behoud van het complex is technisch mogelijk.

Het plan moet leiden tot een duurzamer gebouw dat meer wooncomfort geeft aan de bewoners. Verouderde keukens en badkamers pakken we hierbij sowieso aan.

 

Plannen maken in overleg met klankbordgroep

In december 2018 startte TBV Wonen het gesprek met een klankbordgroep van bewoners. Het voorjaar 2019 gebruiken we om plannen te maken. Zaterdag 13 april 14-16 uur is een eerste bewonersdag (ontmoetingsruimte Mandelahof), waarop we de eerste plannen bekend zullen maken. Dan horen we van bewoners wat zij van de onderhoudsplannen vinden. We vragen op de middag aan bewoners of zij hun voorkeur kunnen aangeven.

 

En verder...

We hopen na de zomer een haalbaar plan klaar te hebben, dat in het najaar 2019 op draagvlak getoetst kan worden. Een sociaal plan dient het najaar 2019 vastgesteld te worden. De mening van de klankbordgroep over dit plan is heel belangrijk .

We gaan onderhoud uitvoeren in bewoonde staat. Bewoners kunnen in hun woning blijven. Alle bewoners krijgen een persoonlijk gesprek in hun woning.

De buitenruimte maakt een wezenlijk onderdeel uit van het plan. De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de buitenruimte. We hebben dan ook overleg met de gemeente wat er in de buitenruimte kan verbeteren.

Contact?

TBV Wonen telefoonnummer 013 - 5940 594

Sabine Klijsen, projectleider vastgoed  sklijsen@tbvwonen.nl

Jasper van der Wal, gebiedsontwikkelaar  jvanderwal@tbvwonen.nl