Ik ben huurder

Soorten klachten

Dat kan beter!

We doen ons best onze bewoners en woningzoekenden zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht, bijvoorbeeld op het gebied van overlast, problemen met huurbetaling, problemen met onderhoud in en om de woning of over hoe u door onze medewerkers bent behandeld? Wij nemen uw klacht altijd serieus en komen in overleg met u tot een oplossing. U kunt uw klacht online doorgeven via uw persoonlijke pagina Mijn TBV Wonen.

Over het handelen van TBV Wonen

Als u een klacht heeft over de wijze waarop u door onze medewerkers bent behandeld, kunt u dat melden bij TBV Wonen. Na melding van uw klacht laten wij u direct weten wie de klacht in behandeling neemt. Vervolgens nemen wij contact met u op om de situatie te bespreken en te proberen samen tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? In Tilburg is de Geschillencommissie actief, waar u terecht kunt met uw klacht. Deze commissie is onafhankelijk en speciaal opgericht voor de afhandeling van klachten over medewerkers van woningcorporaties in Tilburg.
U kunt uw klacht indienen via het webformulier op de website van de Geschillencommissie.

Woonruimteverdeling

TBV Wonen neemt deel in Woning in Zicht, het woonruimteverdelingssysteem in Tilburg en omstreken. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. Wij nemen uw vraag in behandeling en zorgen voor een spoedige afhandeling. Heeft u een klacht over

  • woningtoewijzing
  • de inschrijving bij Woning in Zicht
  • afwijzing van extra inschrijfduur
  • afwijzing urgentie

Laat het ons weten en wij proberen er samen uit te komen. Lukt dit toch niet, dan kunt u uw klacht vervolgens voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie. U kunt uw klacht indienen via het webformulier op de website van de Geschillencommissie.

In het klachtenreglement leest u hierover meer.

(Buren)overlast

Bij overlast van buren adviseren wij u eerst te gaan praten met degene van wie u last ondervindt. Als een gesprek niet mogelijk blijkt te zijn en de overlast aanhoudt, kunt u uw klacht bij TBV Wonen indienen. De wijkbeheerder van het gebied waarin u woont, neemt de klacht in behandeling en zoekt samen met u naar een oplossing. Bij burenoverlast is samenwerking erg belangrijk. U kunt uw overlastmelding doen via uw persoonlijke omgeving Mijn TBV Wonen.

Huurprijs/huurbetaling

Heeft u een vraag over uw huurbetaling of huurprijs? Kijk dan op uw persoonlijke online pagina

Als u niet tevreden bent over de afhandeling, vertel het ons dan. Wij nemen uw klacht in behandeling en voeren zo snel mogelijk een gesprek met u als doel tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden met ons antwoord? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. Dit is een landelijke organisatie. Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag.

Onderhoud

Een reparatie meldt u via uw persoonlijke pagina Mijn TBV Wonen. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij onderhoud uitgevoerd hebben, vertel het ons dan. Wij nemen contact met u op om tot een oplossing te komen. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag.