Ik ben huurder

Prostitutie verboden

Prostitutie in woningen TBV Wonen verboden

TBV Wonen wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met prostitutie in haar huurwoningen. TBV Wonen hanteert met betrekking tot prostitutie een zero tolerance-beleid. Dit betekent dat TBV Wonen het onder geen beding toestaat dat haar woning wordt gebruikt ten behoeve van prostitutie. Concreet houdt dit het volgende in.

TBV Wonen gaat naar de rechter

Als er prostitutie in een woning van TBV Wonen wordt geconstateerd, dan zal de zaak aan de kantonrechter worden voorgelegd met een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming van de woning.

Kantonrechters erkennen het zwaarwegende belang van woningcorporaties om hard op te treden tegen prostitutie, zie ook dit artikel op de website van de rechtspraak: (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Huisuitzettingen-in-Tilburg-vanwege-prostitutie-.aspx