Ik ben huurder

Vroeg opzeggen

Geef uw vertrek eerder door en krijg een opzegbonus

Gaat u verhuizen en wilt u uw huur opzeggen? Dan horen wij dit graag zo vroeg mogelijk van u. Zo hebben wij voldoende tijd om te regelen wat nodig is om een nieuwe huurder blij te maken met deze woning. En zo heeft u genoeg tijd om eventuele overname(s) aan te bieden aan de nieuwe kandidaat huurder. Daarom belonen wij vroege opzeggingen met een bonus!

Hoe werkt deze bonus?

De vaste opzegtermijn is 1 maand.*

 • Meldt u uw opzegging 1 maand eerder dan deze vaste maand (dus 2 maanden voor vertrek), dan krijgt u van ons een bonus van € 50,-
 • Meldt u uw opzegging 2 maanden eerder dan deze vaste maand (dus 3 maanden voor vertrek)? Dan krijgt u van ons een bonus van € 100,-
 • De bonus geldt niét
  • voor bewoners die vanwege sloop van hun woning verhuizen, voor hen gelden andere regelingen
  • voor bewoners die een huurovereenkomst voor bepaalde tijd hebben
  • voor bewoners die een huurovereenkomst hebben waarin een opzegtermijn van langer dan 1 maand is overeengekomen
  • bij een gedeeltelijke huuropzegging
 • Wij verrekenen de bonus bij uw eindafrekening.
 • De regeling “Opzegbonus” gaat in per 1 januari 2022. Dat wil zeggen: voor opzeggingen die vanaf 1 januari 2022 aan ons worden doorgegeven.
 • Heeft u uw huuropzegging aan ons doorgegeven, dan staat daarmee uw uiterlijke vertrekdatum vast. Besluit u om de sleutel eerder dan die vertrekdatum in te leveren, dan krijgt u voor de dagen dat u eerder vertrekt geen huur terug.

Opzegbonus
Bijvoorbeeld

U wilt per 1 april uw huur beëindigen. Dan moet u uw opzegging aan ons doorgeven vóór 1 maart. Doet u dat een maand éérder, dus voor 1 februari? Dan krijgt u € 50,- bonus. Zegt u nóg een maand of meer van tevoren op, dus 1 januari of eerder? Dan krijgt u € 100,- bonus.

Lees op deze site hoe u uw huur kunt opzeggen.


* De einddatum van uw contract, waarop u uw sleutels uiterlijk moet inleveren, mag niet op een weekend- of feestdag vallen.