Ik ben huurder

Huuraanpassing

Huuraanpassing 2021

Ieder voorjaar laten wij u weten wat uw huurprijs voor het komende jaar vanaf 1 juli is. In de meeste jaren stijgt de huur iets omdat onze kosten stijgen. Dit jaar heeft de overheid besloten om alle huurprijzen in de sociale huursector gelijk te houden. Goed nieuws als u in een sociale huurwoning woont. Maar ook voor bewoners van een vrijesectorwoning beperken we de huurstijging. Misschien kunnen we u ook helpen met maatwerk, om wonen zo betaalbaar mogelijk te houden.

Huurbevriezing voor sociale huurwoningen

U heeft het vast al in het nieuws gehoord: de overheid heeft besloten dat de huurprijs van sociale huurwoningen dit jaar niet mag stijgen. Deze ‘huurbevriezing’ betekent dat uw netto huur vanaf 1 juli gelijk blijft. Wel kan het zijn dat uw servicekosten worden aangepast en dat het bedrag dat u ons maandelijks betaalt iets verandert.

Beperkte huuraanpassing voor vrije sectorwoningen

Ook bewoners in een vrije sectorwoning komen wij tegemoet. Wettelijk mogen wij de huur in de vrije sector dit jaar verhogen met inflatie +1%. Maar wij hebben besloten enkel te verhogen met inflatie (1,4%) en af te zien van de 1% extra verhoging. Wel kan het zijn dat uw servicekosten worden aangepast en dat het bedrag dat u ons maandelijks betaalt iets verandert.

Wat moet ik zelf doen?

U krijgt van ons een brief waarin uw nieuwe bruto huurprijs staat, dat is het bedrag dat u maandelijks aan ons betaalt. Heeft u ons gemachtigd om uw huur maandelijks af te schrijven, dan hoeft u niets te doen. Wij schrijven dit bedrag automatisch af. Maakt u de huur zelf over? Past u dan zelf zo nodig het bedrag aan, als de servicekosten zijn veranderd.

Meer informatie

Op deze pagina leest u algemene informatie. In de brief die u van ons krijgt, staat uitbreidere informatie, speciaal voor u. Heeft u na het lezen van die brief en deze webpagina (kijk ook bij veel gestelde vragen onderaan deze pagina) nog vragen? Neem dan contact met ons op via huuraanpassing@tbvwonen.nl U kunt ons natuurlijk ook bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00-17:00 uur via 013 - 594 05 94.

Eenmalige huurverlaging

Huurt u een sociale huurwoning en heeft u een laag inkomen? Mogelijk kunt u eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit is afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw huurprijs. Of dit voor u geldt en hoe dit werkt, leest u op www.tbvwonen.nl/huurverlaging2021

Maatwerkoplossingen als huur betalen moeilijk wordt

Wordt door onvoorziene omstandigheden het betalen van uw huur moeilijk, bijvoorbeeld omdat uw inkomen daalt? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen met u of we met maatwerk toch een oplossing voor u kunnen vinden of u op een andere manier kunnen helpen. Kijk ook op onze informatiepagina over huurproblemen in de coronacrisis.