Ik ben huurder

Maatwerk en bijzondere regelingen

Maatwerk en bijzondere regelingen

Bij TBV Wonen vinden we betaalbaarheid erg belangrijk. Wordt het betalen van uw huur moeilijk, dan zijn er verschillende regelingen voor bewoners van sociale huurwoningen waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

Hieronder leest u over enkele belangrijke regelingen die bij TBV Wonen of andere instanties bestaan. Mogelijk komt u voor een van deze regelingen in aanmerking.

Bent u bewoner van een vrije sectorwoning en heeft u moeite met het betalen van de huur? Neemt u dan contact op met onze afdeling Incasso.

Maatwerk TBV Wonen

Huurbevriezing
Huurbevriezing geldt alleen voor bewoners van sociale huurwoningen. U kunt deze aanvragen tussen 1 mei en 1 juli. Wanneer u in aanmerking komt dan wordt uw huurprijs in 2022 niet verhoogd. In het onderstaande schema kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.

 Huishoudgrootte   Huishoudinkomen*1 
 Huurprijs (rekenhuur*2
 1  Tot € 15.500 
 Tussen € 633,25 en € 763,47 
 2  Tot € 26.500   Tussen € 633,25 en € 763,47 
 3 of meer  Tot € 33.500   Tussen € 678,66 en € 763,47 
 
 Huishoudgrootte   Huishoudinkomen*1    Huurprijs (rekenhuur*2
 1  Tussen € 15.500 en € 27.000   Meer dan € 763,47 
 2  Tussen € 26.500 en € 37.000   Meer dan € 763,47 
 3 of meer  Tussen € 33.500 en € 43.500   Meer dan € 763,47 

*1: dit Inkomen moet u minimaal 6 maanden hebben en dient u aan te tonen door middel van een inkomstenformulier van de Belastingdienst dan wel recente salaris- of uitkeringsstroken (van iedereen die bij u woont). Een uitzondering op deze 6 maanden is wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd behaalt in de periode dat u de huurbevriezing- of verlaging aanvraagt.

*2: De rekenhuur is de netto huur + (indien van toepassing) de kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten, kosten voor de huismeester en de kosten voor dienst- en recreatieruimten met een maximum van in totaal € 48,00.

Huurverlaging
In sommige gevallen kunt u als bewoner van een sociale huurwoning in aanmerking komen voor huurverlaging. Huurverlaging kunt u het hele jaar aanvragen. Wanneer u in aanmerking komt dan wordt uw rekenhuur verlaagd naar € 763,46. In het onderstaande schema kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

 Huishoudgrootte   Huishoudinkomen*1   Huurprijs (rekenhuur*2) 
 1  Minder dan € 15.500  Meer dan € 763,47
 2  Minder dan € 26.500  Meer dan € 763,47
 3 of meer  Minder dan € 33.500  Meer dan € 763,47

*1: dit Inkomen moet u minimaal 6 maanden hebben en dient u aan te tonen door middel van een inkomstenformulier van de Belastingdienst dan wel recente salaris- of uitkeringsstroken (van iedereen die bij u woont). Een uitzondering op deze 6 maanden is wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd behaalt in de periode dat u de huurbevriezing- of verlaging aanvraagt.

*2: De rekenhuur is de netto huur + (indien van toepassing) de kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten, kosten voor de huismeester en de kosten voor dienst- en recreatieruimten met een maximum van in totaal € 48,00.

 

Bijzondere regelingen in de gemeente Tilburg voor mensen die het financieel moeilijk hebben

Woonlastencompensatiefonds
Als uw woonlasten (huur, gas/water en licht, belastingen) zo hoog zijn dat u in financiële problemen komt, dan kunt u zich aanmelden via Schuldhulpverlening van de Gemeente Tilburg voor het woonlastencompensatiefonds. Bij toekenning krijgt u deze tijdelijke woonlastencompensatie voor een gedeelte van uw woonlasten. Soms is verhuizen naar een goedkopere woning de enige oplossing.

Woonkostentoeslag
Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand om de huur te betalen. Het is een tijdelijke regeling als uw inkomen plotseling daalt waardoor u uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding of werkloosheid. Voor de aanvraag kunt u het aanvraagformulier bijzondere bijstand gebruiken. U vindt dit formulier op de website van de gemeente Tilburg. Of u recht hebt op woonkostentoeslag is afhankelijk van uw inkomen én uw huur- of woonlasten. Krijgt u Woonkostentoeslag? Dan kunt u ook urgentie aanvragen via de urgentiecommissie bij Woning in Zicht zodat u naar een goedkopere woning kunt verhuizen.

Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF)
De stichting Ondersteuningsfonds Tilburgs bevordert met het Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF) het welzijn van Tilburgse inwoners door het verlenen van tijdelijke en gerichte financiële ondersteuning. Het TOF is er voor inwoners van de gemeente Tilburg die door onverwachte maar noodzakelijke kosten in de financiële problemen komen en daardoor onder de armoedegrens leven of dreigen te komen. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld veranderde wetgeving, onverwachte gebeurtenissen of omdat het moeilijk is om werk te vinden.

Voor meer informatie zie de link hieronder:

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg - ContourdeTwern

Gemeentelijke bijdrage energiekosten
Heeft u een laag inkomen kunnen dan kunt u in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van 200 euro van de gemeente Tilburg. Met dit extra geld kunt u een deel van de energiekosten betalen

Energietoeslag - Gemeente Tilburg