Ik ben huurder

HBO-TBV Wonen Tilburg Stad

Huurdersbelangenorganisatie: HBO-TBV Wonen Tilburg Stad

Per 1 juli 2019 zijn TBV Wonen en Woonstichting 't Heem gefuseerd. Besloten is om voor onbepaalde tijd de huurdersbelangenorganisaties van beide corporaties naast elkaar te laten bestaan. Voor zover mogelijk trekken beide HBO's met elkaar op. 

De HBO (huurdersbelangenorganisatie) is een zelfstandige onafhankelijke vereniging die wordt gevormd door huurders. Huurders kiezen het bestuur van de HBO. Via een notariële akte en inschrijving in het register bij de Kamer van Koophandel heeft de HBO de status van een vereniging. Om de vereniging ook een juridische status te geven zijn statuten opgesteld die met TBV Wonen zijn besproken.

Rol van de huurdersbelangenorganisatie

Eén van de zaken die in de afspraken met TBV Wonen (het Convenant) is vastgelegd is, is dat TBV Wonen als verhuurder verplicht is met haar huurders te overleggen over onderwerpen die voor woningen en omgeving van wederzijds belang zijn. Het gaat er om dat de huurder de mogelijkheid heeft om deel te nemen, betrokken wordt en inspraak heeft in het overleg met de verhuurder. Daarnaast is het uitwisselen van informatie een voorwaarde.

De HBO overlegt met de directie van TBV Wonen over onderwerpen die voor alle huurders van TBV Wonen van belang zijn. Dat kan gaan over wensen, vragen, maar ook klachten. Daarnaast beslist de HBO mee over een aantal zaken zoals de huurverhoging en de hoogte en samenstelling van de servicekosten.

Samenstelling HBO-TBV Wonen Tilburg Stad

De HBO-TBV Wonen Tilburg Stad bestaat uit:

Klik hier voor het jaarverslag 2018 van de HBO-TBV Wonen Tilburg Stad
Klik hier voor het jaarverslag 2017 van de HBO-TBV Wonen Tilburg Stad

Het postadres van de HBO-TBV Wonen Tilburg Stad is:
p/a Postbus 356, 5000 AJ  TILBURG