Ik ben huurder

Huurderscommissie

De huurderscommissie

TBV Wonen heeft haar woningbezit onderverdeeld in wooncomplexen. In bijna elk complex is een gekozen huurderscommissie actief. De huurderscommissie komt op voor de belangen van alle huurders in hun complex. Er is regelmatig overleg met TBV Wonen en soms ook met andere instellingen in de wijk. Onderwerp van gesprek zijn allerlei zaken die in het wooncomplex spelen, zoals het onderhoud en de woonomgeving. Er is een groot aantal huurderscommissies actief.

Op uw persoonlijke pagina van Mijn TBV Wonen kunt u zien of in uw buurt een huurcommissie actief is. En wie dat zijn.