Ik ben huurder

HBO TBV Wonen / Kleine kernen

Huurdersbelangenorganisatie: HBO-TBV Wonen/Kleine Kernen

Per 1 juli 2019 zijn TBV Wonen en Woonstichting 't Heem gefuseerd. Besloten is om voor onbepaalde tijd de huurdersbelangenorganisaties van beide corporaties naast elkaar te laten bestaan. Voor zover mogelijk trekken beide HBO’s met elkaar op.

Van HBO ’t Heem naar HBO-TBV Wonen/Kleine Kernen

Na de fusie tussen TBV Wwonen en Woonstichting ’t Heem heeft de HBO haar naam aangepast naar HBO-TBV Wonen/Kleine Kernen. Ons primaire werkgebied zijn de kernen Udenhout, Berkel-Enschot, Biezenmortel, Helvoirt en Haaren waarin we de stem van de huurders willen zijn. De samenwerkingsovereenkomst die we hadden met Woonstichting ’t Heem is overgenomen door TBV Wonen en we hebben ons werk naar tevredenheid van beide partijen kunnen voortzetten. Voor de generieke onderdelen in het beleid van TBV Wonen trekken we voor zover mogelijk op met het HBO-TBV Wonen. We maken veelvuldig gebruik van ons informatie-, advies en instemmingsrecht en we doen dat voor alle huurders van TBV Wonen. Van belang is om te vermelden dat de HBO nadrukkelijk geen klachtencommissie is. Voor het uiten en doorgeven van ongenoegen, zijn namelijk andere wegen te bewandelen binnen TBV Wonen.

Bestuur HBO-TBV Wonen/Kleine Kernen

Het bestuur bestaat per 1 januari 2020 uit de onderstaande personen:
HBO kleine kernen 2020
V.l.n.r. Bert van den Boogaart - Mieke van Drunen - Jan van Gestel - Rob van Vugt

Voorheen maakte Marijke Slijpen ook deel uit van het bestuur maar zij heeft vanwege persoonlijke omstandigheden haar lidmaatschap moeten opzeggen. Wij danken haar voor haar grote inzet zonder welke we nu niet zover zouden zijn gekomen.

We zouden graag zien dat zich kandidaten melden om het bestuur te versterken om zodoende nog beter uw stem te laten horen. We nodigen u uit om contact met ons op te nemen via ons mailadres janvangestel@hbo-tbvwonen.nl en we maken een afspraak. Meekijken en meelopen in het bestuurswerk is zeker mogelijk zodat een kandidaat een weloverwogen keuze kan maken

Wat heeft de HBO vanaf de fusie-datum zoal gedaan?

Er zijn regelmatige bijeenkomsten tussen TBV Wonen en beide HBO’s geweest waar diverse onderdelen besproken zijn. Immers, een fusiedatum is een start van het integreren van processen en over velerlei zaken hebben we als HBO naast informatierecht ook advies cq instemmingsrecht. Een groot deel van ons werk is al vertaald door TBV Wonen in het bewonersblad van TBV Wonen en middels persoonlijke berichten op uw postadres.

Stedelijk Bewonersoverleg Tilburg (SBO)

HBO-TBV Wonen/Kleine Kernen maakt ook deel uit van het Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBO). Dit platform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de huurderbelangenorganisaties van de vier Tilburgse woningcorporaties. Het SBO zit aan tafel met de bestuurders van de woningcorporaties en gemeente Tilburg voor het maken van prestatieafspraken, welke verzameld zijn in het Convenant wonen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw convenant voor de periode 2020-2025.

HBO-TBV Wonen/Kleine Kernen heeft een bijdrage geleverd aan prestatieafspraken tussen gemeente Haaren, Woonveste en haar HBO en TBV Wonen. Deze afspraken gelden voor het jaar 2020 en gelden tot de gemeentelijke herindeling van Haaren welke voorzien is voor 1 januari 2021.

Wij zullen u zoveel als mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen middels diverse kanalen, zoals de nieuwsbrieven en via deze site. En indien u een opmerking of vraag heeft, aarzel niet om die te stellen via ons mailadres: janvangestel@hbo-tbvwonen.nl of via de post naar:
HBO-TBV Wonen/Kleine Kernen
Slimstraat 2a
5071 EK  Udenhout

Nieuws vanuit de HBO

  • Klik hier voor Nieuwsbrief 4 - maart 2020
  • Klik hier voor het Jaarverslag 2019
  • Klik hier voor het Jaarverslag 2018 
  • Klik hier voor Nieuwsbrief 3 - oktober 2019
  • Klik hier voor Nieuwsbrief 2 - december 2018
  • Klik hier voor Nieuwsbrief 1 - oktober 2018

Huurdersontmoetingen in de kleine kernen

  • In maart 2020 vinden meerdere huurdersconsultaties plaats. Klik hier voor de uitnodiging en informatie over data, tijden en locaties.
  • Klik hier voor het verslag van de Huurdersontmoetingen die op 27 en 28 mei 2019 plaatsvonden in de kleine kernen
  • Klik hier voor het verslag van de Huurdersontmoeting die op 29 oktober 2018 plaatsvond in de kleine kernen

Formele documenten
Overig