Ik ben huurder

samen goed voor elkaar

Prettig samen wonen in de buurt

Samen zijn we verantwoordelijkheid voor woongenot. Omdat soms kan helpen om te weten wat we hiervoor van elkaar kunnen verwachten, heeft TBV Wonen leefregels opgesteld. Als iedereen zich aan deze regels houdt, is het voor iedereen prettig wonen. Houdt een medebewoner zich niet aan de regels? Spreek hem of haar dan aan. Ook de huismeester controleert of de leefregels nageleefd worden.

huisregels 1  huisregels 1