Ik ben huurder

Renovatie

Herstructurering

In verschillende wijken pakken we onderhoud grondig aan. We voeren groot onderhoud uit of renoveren een heel complex of buurt in één keer. Hierbij passen we vaak energetische maatregelen toe. Een projectgroep van bewoners ondersteunt ons vaak bij de keuzes die we maken.
Bij grootschalige renovaties geldt de Omgangscode herstructurering, renovatie en groot onderhoud (2021-2024). Dit zijn de rechten die bewoners hebben op het moment dat TBV Wonen woningen gaat renoveren. Deze omgangscode is tot stand gekomen in overleg met de HuurdersBelangenOrganisatie, de andere corporaties en het SBO.

Gerelateerde vragen