Ik ben huurder

Asbest

Asbest

In de krant leest u soms over asbest in (huur)woningen. Asbest werd tot 1994 veel gebruikt als bouwmateriaal, maar tegenwoordig klinkt het eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak ook niet.

Onderzoek en inventarisatie

In complexen gebouwd vóór 1994 hebben we in 2013 onderzoek laten uitvoeren door een asbestdeskundig bureau. In de lijst met woningen voor asbestcontrole leest u per straat of de woning vóór 1994 gebouwd is.   

Zit er asbest in uw woning?

Uiteraard zit lang niet in elke woning asbest. TBV Wonen heeft in het verleden al veel asbest verwijderd. En als er toch asbest in uw woning zit, wil dat ook niet meteen zeggen dat het gevaarlijk is. Door het asbestonderzoek weten we nu waar asbest voor komt. Als uit onderzoek bleek dat er risicovol asbest aanwezig was, is dat zo snel mogelijk verwijderd.  De bewoners hebben op complexniveau een brief ontvangen met daarin de actuele situatie wat betreft bij ons bekende aanwezige asbesttoepassingen.  

Bent u veilig in uw woning na de asbestverwijdering?

Ja, wanneer het risicovolle asbest is verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf is uw woning asbestveilig. Er zijn strenge regels waaraan asbestverwijderaars moeten voldoen. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter. Gegarandeerd, want een gespecialiseerd laboratorium heeft dit na de sanering nog eens gecontroleerd.   

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over asbest, bijvoorbeeld waar het in zit en of u nog mag klussen in uw woning. De GGD geeft hier antwoord op met de veelgestelde vragen en antwoorden die zij hebben verzameld.  Heeft u daarna nog vragen, belt u dan met (013) 594 05 89.  

Hieronder kunt u een filmpje met uitleg over asbest bekijken (bron: Klokhuis)