Ik ben huurder

Samen huren

Samenwonen en samen huren

Samenwonen is niet vanzelfsprekend samen huren. Komt er iemand bij u wonen? Geef dat dan altijd door bij ons. Dat doet u makkelijk en snel via uw persoonlijke pagina op Mijn TBV Wonen.

Door onderstaande vragen te beantwoorden, krijgt u snel en eenvoudig inzicht in uw woonsituatie en uw rechten en plichten.samenwonen

Ben u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en woont u samen in een huurwoning van TBV Wonen?
Dan is uw partner automatisch medehuurder. Zorg wel dat dit bekend is bij TBV Wonen. Geef dit door samen met de kopie van de trouwakte of geregistreerd partnerschap. Voorwaarde is wel dat u beiden ook ook alleen de huur kunt betalen.

Woont u twee jaar met uw partner samen in een huurwoning van TBV Wonen?
Dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Wij hebben wel het bewijs nodig dat u twee jaar samenwoont door een bewijs van de Gemeente waarop staat dat u minimaal 2 jaar op het betreffende adres bent ingeschreven. Voorwaarde is wel dat u beiden ook alleen de huur kunt betalen.

Gaat u samenwonen in een huurwoning van TBV Wonen?
Geef dit dan ook bij ons door. U heeft nog niet de rechten en plichten van het medehuurderschap. Na twee jaar kunt u uw partner als medehuurder doorgeven.

Woont een familielid/vriend/kennis/kind bij u?

Geef dit dan ook altijd even door bij ons. Zo kunnen we woonfraude voorkomen. In sommige gevallen is na twee jaar samenwonen ook medehuurderschap mogelijk. Dit kan alleen als u voor nu en de toekomst de intentie hebt om ook samen te blijven wonen. Wij beoordelen uw aanvraag.

Uw inschrijving bij Woning in Zicht

Staat u alleen ingeschreven als woningzoekende bij Woning in Zicht? Uw inschrijving vervalt als wij medehuurderschap aan u toekennen. Staat u samen met uw partner ingeschreven, dan blijft uw inschrijving behouden.

Heeft u nog vragen?

Veel van de antwoorden op uw vragen vindt u op uw eigen persoonlijke pagina. U kunt hier makkelijk en snel een formulier invullen als er iemand bij u komt wonen.

Log nu gelijk in om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en heel veel meer makkelijk en snel online te regelen!