Ik ben huurder

Zorgeloos wonen

Opplussen

Zo lang mogelijk zelfstandig in mijn eigen woning blijven wonen. Dit is de wens van veel mensen die een jaartje ouder worden. Voor TBV Wonen vormt de groep senioren en hulpbehoevenden een belangrijke doelgroep. Wij vinden het daarom ook onze taak om ervoor te zorgen dat wij een bijdrage  leveren aan deze wens. Dit betekent dat wij de woningen die hiervoor in aanmerking komen “opplussen”. We maken de woning of het woongebouw veiliger voor senioren en hulpbehoevenden. Het risico op een ongeval, uitglijden, struikelen en vallen verminderen we door verschillende maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken zoals het verkleinen van hoogteverschillen, het makkelijker bedienbaar maken van deuren en ramen, het verbeteren van verlichting, het anti-slip maken van gladde vloeren of het markeren van traptreden.

Sluit altijd een inboedelverzekering af

We hopen natuurlijk dat het nooit nodig is, maar het komt voor dat er schade ontstaat in of aan uw woning. Bijvoorbeeld door brand, lekkage of diefstal. Daarom is het erg belangrijk dat u een inboedelverzekering afsluit mét huurdersbelang!

TBV Wonen heeft de opstalverzekering geregeld. Hiermee zijn alle zaken verzekerd die tot het moment van oplevering aard- of nagelvast in de woning aanwezig. Deze verzekering dekt alle schade aan het gehuurde met uitzondering van zaken die de inboedel en het ‘huurdersbelang’ betreffen.

Gevolgschade

In geval van inbraak, brand of lekkages valt vaak slechts een deel van de schade onder de verantwoordelijkheid van TBV Wonen. Water-, rook- en andere gevolgschade die de inboedel van de huurder of het ‘huurdersbelang’ betreft, worden niet door de verzekering van TBV Wonen gedekt. Wij zijn alleen aansprakelijk voor deze ‘gevolgschade’ als deze is ontstaan door een duidelijke tekortkoming van TBV Wonen. Het is daarom verstandig als u zelf een goed dekkende verzekering afsluit voor uw inboedel en voor alles wat onder ‘huurdersbelang’ valt. Het voorkomt dat we bij schade in een vervelende juridische strijd verwikkeld raken.