Leefbaarheid

Leefbaarheid

Wonen is u prettig voelen, in het huis waar u woont, in de buurt waarin u leeft, in de wijk waarin u eigenlijk alle voorzieningen bij de hand hebt. De verantwoordelijkheid van een woningcorporatie gaat verder dan alleen bouwen, onderhouden en verhuren. Wij willen zorg dragen voor een prettige buurt om in te wonen. Soms kunnen we zelf daar in belangrijke mate aan bijdragen en soms doen we dat met anderen.

Overlast

Zo kunnen huurders bijvoorbeeld te maken krijgen met overlastsituaties die zij zelf helaas niet kunnen oplossen. We proberen er dan achter te komen wat er precies aan de hand is, door gesprekken aan te gaan met degene die de overlast ervaart, maar ook met de veroorzaker. Samen proberen we tot een, voor iedere partij acceptabele, oplossing te komen.

Buurtbemiddeling en buurtregie

In een aantal wijken wordt een dergelijk bemiddelingsgesprek soms uitbesteed aan het project Buurtbemiddeling Tilburg. Wij werken daarin samen met de andere Tilburgse corporaties, de Gemeente en de Twern. Onder begeleiding en coördinatie van een aantal projectcoördinatoren van de Twern, worden vrijwilligers uit de wijk, die hiervoor speciaal getraind zijn,  ingezet om bemiddelingsgesprekken te voeren.

Via de buurtregieoverleggen kunnen we overlastsituaties ook aanpakken. Als er sprake is van bewonersgedrag en ontruiming, dan is dit het laatste middel om in te zetten. En gaat het hierbij om bewoners die al door heel veel instanties begeleid zijn geweest. En ook al eerder al zoveel overlast hebben veroorzaakt dat ook toen sprake is geweest van een ontruiming? Dan kan het project Skaeve Huse uitkomst bieden.

Activiteiten in de buurt

Uiteraard gaat leefbaarheid niet alleen over overlast. Elke buurt is verschillend en op het gebied van leefbaarheid kunnen per buurt verschillende zaken aan de orde zijn. Om te bepalen wat nodig is in de verschillende buurten, ontwikkelen we buurtvisies. Hierin onderzoeken we wat nodig is in juist díe buurt, om daar vervolgens gerichte projecten of activiteiten op te organiseren.