Over TBV Wonen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een beter milieu vinden wij belangrijk. Daarom hebben we tot 2019 de vduurzaamolgende doelen gesteld:

  • In 2025 hebben de huurwoningen  een gemiddeld energielabel B. 
  • Een actieve bijdrage leveren aan de Brabantse Deal. In 2015 hebben wij mede de Brabantse deal getekend om 800.000 woningen te voorzien van Nul op de Meter.
  • Vanaf 2018 Nul op de Meter als norm, 100% nieuwbouw en vernieuwbouw. 
  • In 2017 oplevering nieuwbouw Nul op de Meter. 
  • In 2016 experiment renovatie gestapelde bouw Nul op de Meter.

Energiebesparing woningen

De kosten van energie zijn de laatste jaren veel sterker gestegen dan de huren. Het treffen van maatregelen voor energiebesparing loont dan ook al snel voor de portemonnee en het milieu. Daarbij durft TBV Wonen te experimenteren met innovatieve ontwikkelingen. Maar ook passen we bewezen methodes toe om de energielasten te verminderen, zoals het isoleren van woningen en het plaatsen van HR-ketels. In de nieuwbouw passen we een totaalpakket toe met nieuwe en technische ontwikkelingen. Maar zeker zo belangrijk is de manier waarop bewoners omgaan met hun energiegebruik. Daarom geven wij graag informatie en advies over energiebesparing. 

CO2 Neutraal in 2045

Naast het doel ons woningbezit energiezuiniger te maken, gaan we een stapje verder. Samen met de Gemeente Tilburg en de andere Tilburgse corporaties Tiwos, WonenBreburg en 't Heem hebben we de afgesproken dat we ervoor willen zorgen dat alle corporatiewoningen in Tilburg in 2045 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat de energie die een woning verbruikt, alleen vanuit duurzame bronnen mag worden geleverd. Dus geen fossiele brandstoffen meer, maar wind-, water- en zonne-energie, geothermie, biomassa et cetera. Hieraan werken we samen binnen de Alliantie Huursector van het Klimaatschap Tilburg. Zo hebben alle corporaties  hun woningen inmiddels voorzien van Energie Prestatie Adviezen (EPA's). Hiermee gaan we aan de slag om de woningen energiezuiniger te maken.

2045 nog ver weg?

De tijd tot 2045 hebben wij hard nodig om alle bestaande woningen grondig aan te pakken en nieuwbouwplannen goed uit te werken. Zoals woningisolatie (muren, vloeren en daken), extra goed isolerend glas en het dichten van kieren. Maar ook zonneboilers, zonnepanelen en andere duurzame installaties. Per situatie bekijken wij de meest optimale oplossingen en houden de kosten in de gaten, waarbij de kwaliteit, het comfort en de veiligheid van uw woning belangrijk blijven. Om de huurwoningen betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om de energiekosten terug te dringen. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, kunnen tot overlast leiden. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking. Op de website van Milieu Centraal leest u meer over energie en milieu zoals tips.

Ook wij dragen zelf ons steentje bij

Het is belangrijk dat we ook op een milieubewuste manier met onze woningen omgaan. Maar daarnaast doen wij dit ook binnen onze eigen organisatie door op een milieubewuste manier te werken. Denk hierbij aan papierverbruik of het gebruik van verlichting.