Over TBV Wonen

Goed voor Elkaar!

Leuke activiteit of goed idee? Goed voor Elkaar!

TBV Wonen heeft een beleid opgesteld om een goede afweging te kunnen maken en te bepalen op welkefeest rondeel verzoeken we wel en niet ingaan. Hieronder een korte toelichting op ons beleid "Goed voor Elkaar".

Wat is maatschappelijke ondersteuning van buurtinitiatieven?

Onder ondersteuning verstaan wij dat we de financiële of materiële ondersteuning die wij geven aan een wijkorganisatie of -vereniging om hun activiteit mee mogelijk te maken.

Waarom?

Wij investeren graag in activiteiten en projecten die bijdragen aan ontmoeting en/of leefbaarheid. Wij vinden het bovendien erg belangrijk dat bewoners zelf de regie nemen om iets voor hun wijk te organiseren. Uiteraard helpen we daar graag bij.

Voorwaarden

We hebben een aantal criteria opgesteld en op basis daarvan bepalen we of we op een verzoek ingaan. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld géén regionale projecten meer die een link hebben met de sectoren wonen, zorg, welzijn, cultuur en onderwijs in onze wijken. We ondersteunen ook géén politieke of goede doelen, sportclubs, theatergezelschappen. Alleen initiatieven door huurders met een direct link met (andere) huurders binnen ons woningbezit kunnen een aanvraag indienen.

Bij het ondersteunen van een buurtactiviteit georganiseerd door huurders van ons woningbezit, zullen wij altijd kijken in hoeverre deze activiteit bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.

  • We ondersteunen geen alcoholische dranken, bingoprijzen en/of uitgaven die niet verantwoord kunnen worden met een officiële bon of in onze ogen niet reëel zijn.
  • Er wordt een kleine bijdrage van de bewoners zelf gevraagd
  • Fondsen zoals Verrijk je Wijk, Oranjefonds zijn benaderd. Ook lokale winkeliers zijn benaderd voor hun bijdrage.
  • De aanvrager levert van te voren een gedetailleerde begroting in. Op basis hiervan wordt gekeken welke bijdrage TBV Wonen kan doen.
  • Van alle toegekende bedragen krijgt TBV Wonen na afloop de (officiële) bonnen. Bij geen bon of extra uitgaven, die niet zijn begroot wordt het toegekende bedrag (gedeeltelijk) door TBV Wonen teruggevorderd.

Verzoek?

Wilt u een verzoek indienen? Dat kan! Hieronder vindt u het formulier voor uw aanvraag. Wij proberen uw aanvraag binnen twee weken te behandelen. Vragen? Neem contact op met uw leefbaarheidsconsulent


Uw verzoek tot ondersteuning

Uw verzoek

De activiteit

Ondersteuning

Ondersteuning TBV Wonen

Wij willen graag zo specifiek mogelijk van u weten welke ondersteuning u nodig denk te hebben. Als dat financiële ondersteuning is, graag aangeven welke kosten u denkt te maken en waarvoor. Alleen specifieke toelichting in de verwachte kosten kunnen wij in behandeling nemen!