Over TBV Wonen

Verbouwing

Wij verbouwen ons kantoor_breed

Wij gaan verbouwen

Per 1 april 2022 start de verbouw van ons kantoorpand aan de Spoorlaan 430 in Tilburg. Tijdens de verbouwing is dit pand gesloten. Wij werken door op verschillende andere locaties. Zo blijven we voor u bereikbaar: 
 

Bewoners of woningzoekenden 

Voor u als bewoner of woningzoekende blijven wij natuurlijk telefonisch, per e-mail en online bereikbaar. Is het nodig elkaar te ontmoeten, dan kan dat nog steeds. Hiervoor maken wij graag een afspraak met u. Wij ontvangen u dan graag op een van de volgende locaties: 
 
- Tijdelijke woonwinkel Tilburg: Spoorlaan 428 (vanaf 16 maart 2022). Let op: dit is enkele meters verderop. 
Komt u via de voorkant van het gebouw, dan gaat u als u met uw rug naar het station staat, enkele meters naar links. 
Komt u via de achterkant van het gebouw, dan gaat u als u met uw rug naar de parkeerplaats staat enkele meters naar rechts naar binnen via de donkerblauwe deur. 
Wij hopen u na de verbouwing te mogen ontmoeten in onze vernieuwde woonwinkel! 

 
- Steunpunt Udenhout:  
Slimstraat 2a in Udenhout. Open op maandag en donderdag van 9:00-12:00u. 

- Onze wijkkantoren
Op afspraak kunnen wij u ook ontvangen op een van onze wijkkantoren 

Zakelijke relaties

U bent van harte welkom voor ontmoeting en overleg. De verbouwing betekent helaas dat wij krap in onze ontmoetings- en vergaderruimte zitten. Ook parkeren achter ons pand, kan een uitdaging zijn omdat de aannemer veel materieel kwijt moet. Natuurlijk kan in veel gevallen online overleg een oplossing zijn, maar wij hechten ook veel waarde aan persoonlijke ontmoeting. Graag kijken we in overleg met u waar wij elkaar kunnen ontmoeten. Wellicht vraagt dit om wat creativiteit. 

Leveranciers

We maken graag afspraken over hoe leveringen tijdens onze verbouwing goed kunnen doorgaan. Ons kantoorpand op Spoorlaan 428 blijft geopend, maar de verbouwing kan op bepaalde momenten wel gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van ons pand. Onze contactpersonen nemen hierover met onze vaste leveranciers proactief contact op. U kunt natuurlijk altijd vooraf even met ons bellen.  

Aannemers en andere betrokkenen bij de verbouw 

Met de aannemers en andere betrokkenen bij de verbouw van ons kantoorpand, maken wij rechtstreeks afspraken over toegang tot ons terrein en gebouw. Over specifieke gebeurtenissen die de bereikbaarheid van onze gebouwen, ons terrein (en daarmee ook die van onze buren waarmee wij de parkeerplaats delen) maken wij in het bijzonder tijdig duidelijke afspraken.