Missie en Visie

Missie

TBV Wonen is een klantgerichte organisatie in Tilburg, die zich richt op huisvesting van mensen in Noord-Brabant die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren in kwaliteit en betaalbaarheid van woningen en werken met partners samen aan het leveren van maatschappelijke prestaties. Dit doen we op een creatieve en verbindende manier. Onze ambitie is om een excellente dienstverlener te zijn (behorend tot de top 50).

Visie

TBV Wonen pakt maatschappelijke vraagstukken op in wijken en buurten, werkt samen met instellingen in het maatschappelijk middenveld op het gebied van wonen, zorg, welzijn, onderwijs en werkt aan onderlinge samenhang en aan verbetering van het woon- en leefklimaat. Vastgoed zetten we in om het leven van mensen te verbeteren.
Het oppakken van maatschappelijke vraagstukken en die vertalen naar oplossingen is geen eenvoudige opgave. Dit gebeurt altijd in samenwerking met partijen in wisselende coalities afhankelijk van de gestelde opgave en problematiek. Daarnaast blijven wij ontwikkelen en bouwen aan een afwisselende vastgoedportefeuille om te voldoen aan de ambitie om van Tilburg een stad te maken, waar alle mensen graag willen en kunnen wonen.


Ondernemingsplan Toekomstbestendig 2019

ondernemingsplan toekomstbestendigklein
In het ondernemingsplan Toekomstbestendig leest u de speerpunten van TBV Wonen voor de komende drie jaar.