Over TBV Wonen

Actueel

Eerste Nul-op-de-Meterproject gestapelde bouw in Tilburg

Woningcorporatie TBV Wonen rondt deze week samen met Greencore de duurzame renovatie van appartementengebouw Zuringhof in Tilburg af. Gedurende iets meer dan 2 maanden werden vier woningen in bewoonde staat volgens het Nul-op-de-Meter principe aangepakt. Daarmee is het één van de eerste Nul-op-de-Meter projecten in de gestapelde bouw in Nederland en het eerste in Brabant. De partijen leveren zo een belangrijke bijdrage en input aan de Energiesprong, Brabantse Deal en betaalbare woonlasten van huurders in Tilburg .

TBV Wonen maakt onderdeel uit van de Energiesprong. De Energiesprong heeft tot doel bestaande huurwoningen zodanig te verbeteren dat het comfort van het binnenklimaat toeneemt en de energiekosten afnemen op zo’n manier dat de huurders, bij normaal gedrag en normale omstandigheden, geen verbruikskosten voor energie meer hebben. Deze aanpak staat bekend als “Nul op de Meter”.

Unieke duurzame pilot in Tilburg
In de wijk Wandelbos heeft TBV Wonen de Nul op de Meter renovatie uitgevoerd. Het bijzondere aan dit project is dat het een woongebouw is met twee verdiepingen, zogenaamde gestapelde woningbouw. Dit is het eerste project in Noord-Brabant met deze kenmerken. Dit project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met GreenCore. GreenCore is een samenwerkingsverband van 9 Tilburgse bedrijven gericht op duurzaam bouwen.

Een warme jas om de woningen
De vier woningen zijn voorzien van een dikke isolatielaag, de kunststofraamkozijnen zijn voorzien van drievoudig glas en de gevel is zodanig aangepakt dat er geen kieren meer aanwezig zijn. Installatietechnisch zijn de woningen voorzien van een warmtepomp en een luchtventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door deze maatregelen is de benodigde energie om het gebouw te verwarmen en te koelen enorm beperkt. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst om de benodigde energie voor de installatie maar ook voor het eigen verbruik van de huurders te compenseren.

Omdat de investering voor dit soort projecten groot is, vraagt TBV Wonen een huurverhoging aan de bewoners, afgestemd op de energieopwekking van de woning. Daarmee blijven de variabele woonlasten voor de bewoners gelijk voor en na renovatie. En omdat een aantal vaste energielasten geheel komen te vervallen, gaan de bewoners er ruim 20 euro per maand op vooruit.

Blijven meten en bijsturen
Het project is opgezet als een pilot. Vanaf de oplevering worden gegevens verzameld over de nieuwe prestaties van het gebouw en de ervaringen van de bewoners. Deze meetgegevens zullen nauwlettend worden bestudeerd om verdere optimalisatie mogelijk te maken en dit concept uit te rollen over de bestaande woningvoorraad van TBV Wonen, die daarvoor geschikt is. Er moet met name voldoende dakoppervlak aanwezig zijn voor de benodigde zonnepanelen. Bij hoogbouw boven vier woonlagen is dat momenteel niet mogelijk.

Nul-op-de-Meter als standaard
In haar Ondernemingsplan heeft de Tilburgse corporatie de ambitie vastgelegd Nul op de Meter als standaard op te nemen bij nieuwbouw en renovatie. Ook bij het renovatieproject aan de Dolomietenlaan (rijtjeswoningen) en de nieuwbouw van Tobias Asserlaan (appartementen) wordt de komende jaren waarschijnlijk de Nul op de Meter aanpak toegepast.
IMG_6159 

« Terug naar overzicht