Over TBV Wonen

Actueel

Talent Square 2, creatief omgaan met ruimte

TBV Wonen en Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V. sloten eind vorig jaar een overeenkomst waarmee de grond voor de bouw van Talent Square II is overgedragen aan TBV Wonen. De gemeente besloot om vanuit de Taskforce ‘betaalbaar wonen’ een financiële bijdrage te doen aan de realisatie van dit project. In april tekenden TBV Wonen en Van de Ven Bouw en Ontwikkeling een intentieovereenkomst voor de bouw van het project.

schets

Aanleiding nieuwbouwproject

Naast het huidige Tilburg Talent Square ligt een braakliggend terrein als afrondende tweede fase, ter hoogte van de kruising Hart van Brabantlaan/St Ceciliastraat en tegenover het Spoorpark. Nadat een aantal eerdere pogingen om een betaalbaar woonprogramma op deze locatie te realiseren zijn gestrand, is er nu perspectief op een haalbaar plan en dat is creatief omgaan met ruimte.

Er is nog altijd een grote behoefte aan betaalbare huisvesting, ook in het centrum van Tilburg. Op deze locatie (van oorsprong bedoeld als kantorenlocatie) willen de betrokken partijen in een deel van deze behoefte voorzien.

Het bouwplan
Het bouwplan bestaat uit een woontoren van maximaal 70 meter hoog (begane grond plus 21 verdiepingen) die zoveel mogelijk naar het spoor is geschoven. Langs de Hart van Brabantlaan en St. Ceciliastraat komt een woongebouw van maximaal 23 meter hoog (begane grond plus 5 verdiepingen) die de hoek van de straat volgt. De gebouwen zijn zo gepositioneerd dat ze een afschermende werking hebben ten opzichte van spoor- en verkeerslawaai. Hierdoor ontstaat een aangename binnentuin die grotendeels in de luwte ligt en overdag openbaar toegankelijk is vanaf de Hart van Brabantlaan en vanaf de St. Ceciliastraat.

In het bouwplan komen circa 151 appartementen, variërend van circa 50-75 m2. De appartementen zijn bestemd voor de sociale huur van TBV Wonen alsmede de middeldure huur. De huurprijzen zijn vanaf circa  € 570.

Hoever zijn de plannen en wat ligt er al vast?

Om op deze uitdagende locatie een hoofdzakelijk sociaal betaalbaar woonprogramma voor elkaar te krijgen is in een vroeg stadium al heel precies een ontwerp gemaakt. Er zijn veel varianten onderzocht. De omgevingscommissie heeft aangegeven zich ook te kunnen vinden in de keuze van deze variant. Dit volume ligt daarom vast om tot een haalbaar plan te kunnen komen.

Bestemmingsplan procedure

In een later stadium wordt het plan en ons verzoek tot bestemmingsplanwijziging als ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna wordt het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd en kunnen burgers reageren.


 

 

« Terug naar overzicht