Over TBV Wonen

Actueel

Laatste fase herontwikkeling Jozefpark van start

De laatste fase van de herontwikkeling van Jozefpark in Tilburg is van start gegaan. Als aftrap voor de bouw rolden Oscar Dusschooten (wethouder gemeente Tilburg) en Paul Kouijzer (directeur-bestuurder TBV Wonen) een doek uit. Hierbij werd de naam van dit project onthuld: Quilt.
Naamontuld_JP3 (002)

Gefaseerde herontwikkeling Jozefzorg
In 2008 vormden gemeente Tilburg, zorginstelling De Wever, DAT Architecten en TBV Wonen gezamenlijk een plan voor herontwikkeling van zorglocatie St. Jozef. Nadat in 2013 de complexen Brokaat en Satijnhof (fase 1) en in 2017 Denim (fase 2) werden opgeleverd, volgt nu de laatste stap in het plan. Quilt bestaat uit 82 appartementen voor sociale huur, bestemd voor diverse doelgroepen.

Waardevolle toevoeging
In aanwezigheid van diverse betrokkenen, brachten Paul Kouijzer en Oscar Dusschooten onder woorden hoe dit project - en dit laatste complex in het bijzonder - van meerwaarde zijn. Paul Kouijzer benadrukte het belang van samen wonen van jonge en oudere bewoners waarin een ieder een steentje bijdraagt en het vergroten van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Oscar Dusschooten voegde hieraan toe dat dit project bijdraagt aan een inclusieve stad met een diverse samenstelling van bewoners. Het project laat voor hem op een mooie manier zien hoe ruimte binnen de stadsgrenzen benut kan worden om bij te dragen aan meer woningen in de stad.

Verbondenheid

Door het laten uitrollen van een doek, onthulden Dusschooten en Kouijzer de naam van het complex: Quilt (spreek uit: ‘kwilt‘). De keuze voor een textielsoort lag na Brokaat, Satijn(hof) en Denim in de lijn der verwachting. Maar het is geen willekeurig gekozen textielsoort. De naam symboliseert verbondenheid in diversiteit. Zoals verschillende stukken stof samen het geheel van een quilt vormen, zijn ook de bewoners in al hun diversiteit een leefgemeenschap. Die onderlinge verbondenheid, het prettig samenwonen in complex en buurt, zijn voor TBV Wonen minstens zo belangrijk voor een fijn thuis, als het gebouw zelf.

Kunstwerk
Het project Quilt staat voor verbondenheid. Dat heeft betrekking op de toekomstige bewoners, maar ook op de totstandkoming van het project dankzij de samenwerking tussen gemeente Tilburg, zorginstelling De Wever, DAT Architecten, bouwbedrijf Heijmans en TBV Wonen. Om deze beide invalshoeken te symboliseren, namen de aanwezigen bij deze bijeenkomst stukjes stof mee. Kunstenaar Niels van Boxtel maakt van deze stof een kunstwerk, dat te zijner tijd wordt aangeboden aan de bewoners van het complex.

 

 

« Terug naar overzicht