Over TBV Wonen

Actueel

Convenant Studentenhuisvesting Tilburg 2020-2025

Het aantal studenten aan Tilburg University groeit. Daarom is steeds meer studentenhuisvesting nodig. Vooral de toename van het aantal internationale studenten zorgt voor extra druk op de studentenwoningmarkt. Tilburg wil een stad zijn waar voor iedereen passende huisvesting is. Daarom zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om de studentenhuisvesting in Tilburg te verbeteren.

Deze afspraken zijn gemaakt door gemeente Tilburg, WonenBreburg, TBV Wonen, Tilburg University, Fontys, Avans en Studentenraad. Die hebben zij vastgelegd  in een ‘Convenant Studentenhuisvesting Tilburg 2020-2025’ Voor de periode 2020 tot en met 2024 willen zij 1.900 wooneenheden voor studenten realiseren. In de overeenkomst staan afspraken over de  inzet en rol van de partijen en de organisatie die nodig is om dit te realiseren.

Locaties
Op dit moment zijn  al verschillende locaties in beeld voor extra huisvesting. Zo zijn in het voormalig datacenter van Interpolis aan de Verbernelaan en aan het Reitseplein studentencomplexen in voorbereiding en  zijn de afgelopen jaren de studentencomplexen Cobbencampus en The Rumour opgeleverd. Bovenop de plannen die al gerealiseerd of in voorbereiding zijn (in totaal zo’n 1.300 eenheden) wil woningcorporatie WonenBreburg ca. 380 betaalbare studenteneenheden toevoegen. De partijen gaan op zoek naar locaties om invulling te geven aan de resterende opgave en zoeken daarbij naar nieuwe kansen en creatieve oplossingen.

De aanwezigheid van studenten in de stad levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling, profilering en dynamiek van de stad, maar kan ook druk geven op de leefbaarheid. Daarom hebben de partners ook afspraken gemaakt over hoe zij samen willen bijdragen aan toekomstbestendige studentenhuisvesting. Als voorbeeld gaan zij onderzoeken wat de  bijdrage van studenten kan zijn aan wijken waar het goed wonen en leven is,  bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

Lees ook het artikel in het Brabants Dagblad van 20-11-2020:
Inhaalslag studentenhuisvesting Tilburg, 600 wooneenheden moeten erbij tot 2025


« Terug naar overzicht