Over TBV Wonen

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

TBV Wonen is een Tilburgse woningcorporatie met een bezit van zo'n 8000 verhuurbare eenheden. Het aanbieden van betaalbare en kwalitatief goede woningen is onze kerntaak. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar ouderen, gehandicapten en anderen die onze zorg en aandacht vragen. Leefbaarheid, veiligheid, zorg en welzijn staan daarbij voorop.

De organisatie

Alle zaken in en rondom het proces van de verhuur van een woning hebben we in vier specifieke regioteams georganiseerd. Dat zijn de regio`s NOORD (Kasteel / Oud Noord / Centrum ), OOST (de kleine kernen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel), ZUID (Groenewoud / Korvel / Zorgvlied / De Blaak) en WEST (Reeshof / Wandelbos / `t Zand / de Reit). De regioteams bestaan uit een leefbaarheidsconsulent, een wijkbeheerder, een huismeester (m.u.v. gebied Oost), een mutatieopzichter, een verhuurmakelaar en een woonadviseur. Samen zijn zij goed op de hoogte van het wonen in elk regio.

De kernactiviteiten van TBV Wonen zijn ondergebracht in vier afdelingen, te weten Woonservice, Vastgoedservice, Ontwikkeling en Sturing en Bedrijfsvoering. De afdeling woonservice zet zich in voor het verhuren en muteren van onze woningen en de leefbaarheid in de wijken. De afdeling vastgoedservice neemt nieuwbouw, installatie, renovatie en onderhoud voor haar rekening. Deze twee afdelingen krijgen advies en ondersteuning van de afdeling Ontwikkeling en Sturing en de afdeling Bedrijfsvoering. 

We werken met circa 100 gemotiveerde medewerkers bij TBV Wonen. We geven invulling aan de volkshuisvesting en streven naar kwaliteit. Plezierig wonen en werken staan daarbij centraal. Het organogram  laat zien hoe de organisatie is ingericht.

Eerlijk en transparant ondernemen

Ieder jaar verantwoorden we wat we hebben gedaan in het voorgaande jaar en waarom. Ook blikken we vooruit in de toekomst. Meer hierover leest u in ons jaarverslag.