Over TBV Wonen

Statuten en Governance

Statuten

TBV Wonen is een stichting. In onze Stichtingsstatuten  leest u meer over hoe TBV Wonen als stichting bestuurlijk in elkaar steekt en wat de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn.

Governancecode

De Governancecode  maakt onderdeel uit van de Aedescode . De Governancecode Woningcorporaties schrijft voor hoe om te gaan met verantwoording en intern toezicht. TBV Wonen is lid van de koepel voor woningcorporaties Aedes en verplicht zich dus ook te houden aan de Governancecode Woningcorporaties. Deze vraagt corporaties om op maximaal niveau transparant te handelen en zich ook zo te verantwoorden.
Hieronder ziet u afzonderlijke thema's en bestanden die betrekking hebben op de Governancecode.