Over TBV Wonen

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Goed bestuur is voor TBV Wonen belangrijk. Daarom is er, naast de dagelijkse leiding binnen de organisatie toezicht door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC van TBV Wonen bestaat uit vijf leden, waarvan er twee zijn benoemd op voordracht van bewoners. Zij staan de bestuurder van TBV Wonen gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. Ook zien zij toe op de financiële continuïteit, de
volkshuisvestelijke prestaties van de organisatie en hebben zij een belangrijke toetsende rol bij de
maatschappelijke doelstellingen van TBV Wonen.
Meer over de rol van RvC leest u in de Profielschets Raad van Commissarissen.
Op de pagina Statuten en Governance vindt u meer (verwijzingen naar) achtergrondinformatie over de RvC.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Per 1 september 2021 bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende leden

  • Karin Doms (voorzitter)
  • Geneviève Loos
  • John Verhoeven
  • Anton van Mansum
  • Aart Jooren

RvC_TBVWonen_oktober2021
V.l.n.r. John Verhoeven, Karin Doms, Anton van Mansum, Geneviève Loos en Aart Jooren.