Convenant Wonen

Convenant Wonen

Samen met gemeente Tilburg, Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg en Tiwos maken wij elke vijf jaar afspraken over hoe wij lokaal samenwerken aan wonen. Deze afspraken leggen wij vast in het Convenant Wonen. Op 30 september 2020 ondertekenden wij gezamenlijk het Convenant Wonen 2020-2025. 
Voor studentenhuisvesting is een afzonderlijk convenant vastgesteld.

Download hieronder de convenantstekst of de samenvatting van het algemene Convenant Wonen en de tekst van het Convenant Studentenhuisvesting.

Voor ieder jaar worden binnen deze kaders specifiekere afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in zogenaamde 'Prestatieafspraken.'