Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg, Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, Tiwos, Woonstichting 't Heem en TBV Wonen hebben gezamenlijk het 'Convenant Wonen 2020-2025' opgesteld. Dit document beschrijft een gezamenlijke visie van deze partijen op de lokale volkshuisvesting in de stad Tilburg, en de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Ook dient dit convenant als een afsprakenkader voor de genoemde 5 jaren.
Voor ieder jaar worden binnen deze kaders specifiekere afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in zogenaamde 'Prestatieafspraken.'

Prestatieafspraken Kleine kernen in andere gemeenten
Een deel van onze woningen valt onder andere gemeenten. Ook met deze gemeenten zijn Prestatieafspraken gemaakt. Deze vindt u hieronder.

Lees hier:
prestatieafspraken Oisterwijk 2021
prestatieafspraken Haaren 2021
prestatieafspraken Tilburg 2021
prestatieafspraken Tilburg 2020
prestatieafspraken Haaren 2020
prestatieafspraken 2019 Tilburg