Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Gemeente Tilburg, Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, Tiwos, Woonstichting 't Heem en TBV Wonen hebben gezamenlijk het 'Convenant Wonen 2015-2020' opgesteld. Dit document beschrijft een gezamenlijke visie van deze partijen op de lokale volkshuisvesting. Ook dient dit convenant als een afsprakenkader voor de genoemde 5 jaren.
Voor ieder jaar worden binnen deze kaders specifiekere afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in zogenaamde 'Prestatieafspraken.'

Lees hier:
prestatieafspraken Tilburg 2020
prestatieafspraken Haaren 2020
prestatieafspraken 2019 Tilburg