Veelgestelde vragen

Wat regelt de warmtewet voor mij?

< Terug naar Wat is de warmtewet?

Per 1 januari 2014 is het volgende wettelijk geregeld:

  • Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. TBV Wonen mag niet meer rekenen dan die tarieven,
  • Er is vastgesteld wanneer u recht heeft op compensatie bij een langdurige storing en wat er in de overeenkomst tussen u en TBV Wonen moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening.

Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik. 
Als u bij een meningsverschil met TBV Wonen er samen niet uitkomt, dan kunt u uw klacht aan een Geschillencommissie voorleggen. Want alle warmteleveranciers moeten vanaf 1 januari 2014 aangesloten zijn bij zo'n Geschillencommissie. Een Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Het is echter wel zaak dat u met uw klacht eerst naar TBV Wonen gaat, om te proberen dit samen op te lossen. Pas als wij er samen niet komen, kunt u zich tot de Geschillencommissie richten en kunnen zij uw klacht in behandeling nemen.

U kunt uw klacht indienen via het webformulier op de website van de Geschillencommissie.

Sleutelwoorden: warmtewet, voordelen





Was deze informatie nuttig voor u?