Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

< Terug naar Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een woningruil, vult u op www.woninginzicht.nl het Aanvraagformulier woningruil in. 

Als TBV Wonen uw aanvraag goedkeurt, wordt er op de site van Woning in Zicht een woningadvertentie geplaatst waarop andere ruilkandidaten kunnen reageren. Wanneer u een kandidaat gevonden heeft, vult u afzonderlijk een formulier in op de website van Woning in Zicht dat naar de corporatie wordt verzonden waar u huurder wilt worden. Bij de betrokken corporaties wordt beoordeeld of de woningruil door kan gaan.

TBV Wonen checkt in ieder geval op de volgende punten:

- u staat ingeschreven bij Woning in Zicht en deze inschrijving komt te vervallen wanneer er daadwerkelijk toestemming wordt gegeven voor de woningruil;

- u als huurder van TBV Woning huurt de zelfstandige huurwoning al langere tijd van ons; 

- de woning waar u naar toe wilt verhuizen dient qua grootte passend te zijn met uw huishoudenssamenstelling. Ook dient de huurprijs passend te zijn (op basis van de huidige huurinkomenstabel van Woning in Zicht)  ten opzichte van uw inkomen (let op: bij woningruil wordt de huurprijs in de meeste gevallen aangepast).

- beide ruilkandidaten mogen geen huurachterstand hebben;

- er mag geen sprake zijn van slechte bewoning en of overlast;

- er vindt een inspectie plaats van uw woning wanneer u een ruilverzoek indient. Is er bij de inspectie schade? Dan moet u deze schade zelf herstellen. 

 
Was deze informatie nuttig voor u?