Veelgestelde vragen

Wat is de warmtewet?

< Terug naar alle onderwerpen
Warmtewet per 1 juli 2019 niet meer van toepassing op woningcorporaties (inclusief dochter bv's) en VvE's
De Warmtewet biedt bescherming aan consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een zelfvoorzienend (lokaal) warmtenet. Deze bescherming is om twee redenen nodig: 

Warmte is een eerste basisvoorziening. De overheid zorgt ervoor dat iedereen basisvoorzieningen zoals water, stroom en gas heeft. Warmte valt hieronder. 

Consumenten en bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun warmteleverancier. Afnemers van warmte met blokverwarming, WKO of stadsverwarming kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De warmtewet zorgt ervoor dat consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet niet meer moeten betalen dan consumenten en bedrijven met een eigen Cv-ketel

Wat is een warmtenet
Een warmtenet is het totaal van leidingen dat binnen een complex de warmte transporteert van de hoofdinstallatie naar de woningen en eventuele andere ruimten. Een aantal warmtenetten in onze complexen zijn eigendom van TBV Wonen maar u rekent af met Ista of ASG.
Ik heb een eigen cv-ketel. Geldt de warmtewet dan ook voor mij?
Nee, de warmtewet geldt alleen voor warmte die buiten de woning wordt opgewekt. Denk hierbij aan bewoners die een verwarmingsketel delen, de zogenaamde blokverwarming of aan bewoners die aangesloten zijn op het stadsverwarmingsnet.
Ga ik straks meer of minder betalen voor mijn verwarming?
De Warmtewet zorgt ervoor dat consumenten en kleine zakelijke afnemers niet meer betalen voor hun warmte dan wanneer ze aangesloten zouden zijn op gas. Er komt dus een maximumprijs. TBV Wonen mag nooit meer dan deze maximumprijs in rekening brengen en brengt dan alleen de echte kosten in rekening. Deze toetsen we op de maximumprijs. Zijn de werkelijke kosten boven deze maximumprijs, dan betaalt u nooit meer dan de maximumprijs.


Wat regelt de warmtewet voor mij?

Per 1 januari 2014 is het volgende wettelijk geregeld:

  • Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. TBV Wonen mag niet meer rekenen dan die tarieven,
  • Er is vastgesteld wanneer u recht heeft op compensatie bij een langdurige storing en wat er in de overeenkomst tussen u en TBV Wonen moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening.

Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik. 
Als u bij een meningsverschil met TBV Wonen er samen niet uitkomt, dan kunt u uw klacht aan een Geschillencommissie voorleggen. Want alle warmteleveranciers moeten vanaf 1 januari 2014 aangesloten zijn bij zo'n Geschillencommissie. Een Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Het is echter wel zaak dat u met uw klacht eerst naar TBV Wonen gaat, om te proberen dit samen op te lossen. Pas als wij er samen niet komen, kunt u zich tot de Geschillencommissie richten en kunnen zij uw klacht in behandeling nemen.

U kunt uw klacht indienen via het webformulier op de website van de Geschillencommissie.