Veelgestelde vragen

Voorwaarden

< Terug naar alle onderwerpen
Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Om in aanmerking te komen voor een woningruil, vult u op www.woninginzicht.nl het Aanvraagformulier woningruil in. 

Als TBV Wonen uw aanvraag goedkeurt, wordt er op de site van Woning in Zicht een woningadvertentie geplaatst waarop andere ruilkandidaten kunnen reageren. Wanneer u een kandidaat gevonden heeft, vult u afzonderlijk een formulier in op de website van Woning in Zicht dat naar de corporatie wordt verzonden waar u huurder wilt worden. Bij de betrokken corporaties wordt beoordeeld of de woningruil door kan gaan.

TBV Wonen checkt in ieder geval op de volgende punten:

- u staat ingeschreven bij Woning in Zicht en deze inschrijving komt te vervallen wanneer er daadwerkelijk toestemming wordt gegeven voor de woningruil;

- u als huurder van TBV Woning huurt de zelfstandige huurwoning al langere tijd van ons; 

- de woning waar u naar toe wilt verhuizen dient qua grootte passend te zijn met uw huishoudenssamenstelling. Ook dient de huurprijs passend te zijn (op basis van de huidige huurinkomenstabel van Woning in Zicht)  ten opzichte van uw inkomen (let op: bij woningruil wordt de huurprijs in de meeste gevallen aangepast).

- beide ruilkandidaten mogen geen huurachterstand hebben;

- er mag geen sprake zijn van slechte bewoning en of overlast;

- er vindt een inspectie plaats van uw woning wanneer u een ruilverzoek indient. Is er bij de inspectie schade? Dan moet u deze schade zelf herstellen. 

 


Wat is woningruil?

Woningruil is een gezamenlijk verzoek van 2 partijen die met elkaar willen ruilen. De ene huurder wil de woning van de andere huurder huren en andersom.

U kunt zich aanmelden voor woningruil op www.woninginzicht.nl.


Hoe vraag ik woningruil aan?

Heeft u nog geen ruilkandidaat gevonden, dan kunt u een verzoek tot woningruil heel eenvoudig aanvragen via www.woninginzicht.nl. Op de website van Woning in Zicht vindt u de volledige uitleg en meest gestelde vragen hierover.

Als u al wel een ruilkandidaat heeft gevonden, kunt u via het huurdersportaal de gegevens doorgeven van deze persoon. Nadat wij gecheckt hebben of de woning voor ruil in aanmerking komt en wat de nieuwe huurprijs zal zijn, zullen wij dan contact opnemen met deze kandidaat om na te gaan of de kandidaat passend is bij de woning (zie overige informatie woningruil). Wij zullen ook u op de hoogte stellen van ons besluit.


Hoe lang duurt het voordat een woningruil daadwerkelijk plaats kan vinden?
Wanneer een verzoek tot woningruil bij ons binnenkomt, duurt het in de meeste gevallen minimaal 1 maand voordat de woningruil daadwerkelijk plaats kan vinden. De belangrijkste reden hiervoor is dat er meestal verschillende partijen (verschillende corporaties) betrokken zijn bij een woningruil. Het verzoek moet beoordeeld worden, de gegevens moeten gecontroleerd worden, de woning dient geinspecteerd te worden en wanneer alle lichten op groen staan moeten de contracten nog opgemaakt worden.

U mag pas daadwerkelijk ruilen van woning wanneer beide corporaties akkoord hebben gegeven voor de woningruil.

Welke gegevens moet ik aanleveren bij een verzoek tot woningruil?

Wanneer u van woning wilt ruilen en een ruilkandidaat gevonden heeft via de website van Woning in Zicht, dient u ieder afzonderlijk het formulier op de website van Woning in Zicht in te vullen. Dit formulier wordt verzonden naar de corporatie waar u wilt gaan huren.

De kandidaat die naar de woning van TBV Wonen wil verhuizen dient in ieder geval de volgende gegevens aan te leveren:

- een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder;
- adresuittreksel;
- kopie van de meest recente inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst)
- kopieën van de huidige inkomstengegevens (salaris- uitkeringsspecificaties) 
- kopie van uw bankafschrift waarop de storting van uw laatste salaris en/of uitkering te zien is.

Bij onduidelijkheden kunnen wij vragen naar andere gegevens.


Verandert de huurprijs bij een woningruil?
Een woningruil is een mutatie van een woning. Bij mutatie mag een corporatie de huurprijs optrekken naar de dan geldende maximale huurprijs van die woning. In de meeste gevallen zal dan ook de huurprijs voor de ruilkandidaat hoger uitvallen dan de huidige huurprijs. Het kan zelfs zo zijn dat een woning nu in de sociale huurprijscategorie valt en bij mutatie wordt opgetrokken naar de vrije sector. Ook kan het zijn dat een woning bij mutatie verkocht zou worden. Indien dat bij de te ruilen woning het beleid is, zal geen goedkeuring worden gegeven voor woningruil.