Veelgestelde vragen

Huuropzeggen

< Terug naar alle onderwerpen
Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst opvragen?
Huurt u de woning na 1 november 2014? Dan vindt u uw huurovereenkomst terug in "Mijn TBVWonen".
Huurde u al voor deze datum? Dan kunt u bij ons per e-mail of in de woonwinkel een kopie van uw huurovereenkomst opvragen.

Waar kan ik mijn huurvoorwaarden inzien?
Uw huurovereenkomst ziet u wanneer u inlogt op Mijn TBV Wonen.
Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

U kunt uw huur makkelijk en snel opzeggen door in te loggen op het huurdersportaal van TBV Wonen via mijntbvwonen.nl. Heeft u geen computer? Dan kunt u uw huur ook schriftelijk opzeggen. U kunt uw brief sturen naar het volgende adres: TBV Wonen, Postbus 356 5000 AJ te Tilburg.

U heeft een wettelijke opzegtermijn van 1 maand tenzij anders is vastgelegd in uw contract. U kunt elke werkdag opzeggen. De maand gaat in vanaf het moment dat de opzegging bij ons op kantoor is ontvangen. De einddatum kan niet op een feestdag of in het weekend vallen.

 


Als ik mijn huur opzeg, wat is dan de laatste huurdag?

U heeft een wettelijke opzegtermijn van 1 maand tenzij anders is vastgelegd in uw contact. U kunt elke werkdag opzeggen. De maand gaat in vanaf het moment dat de opzegging bij ons op kantoor is ontvangen. De einddatum kan niet op een feestdag of in het weekend vallen.


Mijn partner en ik zijn uit elkaar. Wijzigt mijn contract?
Als u en uw partner uit elkaar gaan, spreekt u samen af wie van u beiden in de woning blijft wonen. Degene die de woning verlaat moet vervolgens bij ons melden dat hij of zij geen huurder meer is. Dit kunt u doen via het huuropzeggingsformulier in Mijn TBV Wonen of per brief. Daarnaast moet hij/zij zich uitschrijven bij het bevolkingsregister van de Gemeente.

Is er een huurachterstand die is ontstaan voor de laatste huurdag van de vertrekkende partner? Dan blijft de vertrekkende partner hiervoor mede aansprakelijk.

De huurder van de woning is overleden, hoe zeg ik de huur op?
Is de huurder van de woning overleden? Dan kunt u de huur opzeggen met een opzegtermijn van één maand.De laatste huurdag mag niet in het weekend of op een feestdag vallen. Voegt u bij de huuropzegging een kopie van de overlijdensakte toe.
Wat gebeurt er nadat ik de huur heb opgezegd?
Nadat wij uw huuropzegging ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging met informatie over de oplevering van de woning. Daarna nemen we contact met u op om een inspectieafspraak met u in te plannen. Het is belangrijk dat u aanwezig bent bij deze inspectie.  We lopen samen met u de woning door. U kunt daarbij nog vragen stellen en informatie geven. We spreken samen met u af hoe u de woning aan ons oplevert. Deze afspraken leggen we vast in een inspectierapport.

Zodra wij de huuropzegging ontvangen, gaan wij op zoek naar nieuwe huurders. Deze nieuwe huurder wil de woning graag van binnen zien voordat hij een besluit neemt om de woning wel of niet te huren. Wij vragen u daarom vriendelijk om deze nieuwe huurder een kijkje te gunnen in de woning.

U levert de woning leeg en schoon op. Zijn er door de nieuwe huurder zaken overgenomen dan mogen deze in de woning achterblijven. Zorgt u er wel voor dat al deze zaken op het overnameformulier staan vermeld.

Op de laatste huurdag levert u bij ons de sleutels in. Wij controleren vervolgens of u de woning volgens de gemaakte afspraken heeft opgeleverd.

Wat is een overnameformulier?
Een overnameformulier is het formulier waarop u samen met de nieuwe huurder vastlegt welke zaken er in de woning achterblijven op het moment dat u de sleutels bij ons inlevert. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan gordijnen, lampen, kasten enzovoort.
Ik heb verbeteringen aangebracht aan mijn woning, moet ik deze verwijderen?
Heeft u verbeteringen aangebracht in de woning? Dan mogen deze achterblijven in de woning als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
* De verbetering is onbeschadigd en functioneert goed.
* De verbetering moet voldoen aan de regels van de overheid.
* De verbetering moet veilig zijn. Veranderingen aan elektrische- of gasinstallaties moeten zijn uitgevoerd door een erkend installateur. Bij de inspectie moet u het keuringsrapport kunnen laten zien.

Voor veranderingen aan de buitenzijde van uw woning gelden nog twee extra voorwaarden:
* De verbetering mag geen negatieve invloed hebben op de verhuurbaarheid van de woning of omliggende woningen.
* De verbetering mag geen schade veroorzaken.

Wat is een verhuurderverklaring?
 • Dit is een verklaring waaruit blijkt dat u altijd op tijd betaalt en geen achterstand hebt. Uw huidige verhuurder vult deze verklaring in. Wij noteren ook bijzonderheden die te maken hebben met de betaling van de huur. 
 • Als u voor overlast zorgt, noteren wij dat ook op de verklaring.
 • Op de verklaring staat altijd een handtekening van uw huidige verhuurder.
 • Als u een zelfstandige woonruimte huurt, is het verplicht om een verhuurderverklaring aan te vragen bij uw huidige verhuurder.

Wilt u een verhuurdersverklaring aanvragen? Stuur dan een e-mail naar verhuur@tbvwonen.nl of bel tussen 9.00 uur en 17.00 uur (013) 594 05 94.


Ik betaal meer huur dan mijn buren, hoe kan dat?
In Tilburg zijn er te weinig sociale huurwoningen. Om er voor te zorgen dat de komende jaren het tekort niet groter wordt, hebben wij de keuze gemaakt om op het moment dat een woning leeg komt, de huur niet te verhogen.  Hierdoor kan het zijn dat u (veel) meer of minder huur betaalt dan uw buren.
Mijn partner is overleden, en nu?
Bij het overlijden van een partner moet in veel gevallen ook het een en ander in onze administratie aangepast worden. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanhef van de brieven die wij aan u sturen. Het kan ook zijn dat betalingsgegevens moeten worden aangepast.
Stuurt u een overzicht van de gegevens die wij moeten aanpassen en een kopie van de overlijdensakte naar verhuur@tbvwonen.nl, dan passen wij zo snel mogelijk onze administratie aan.

Mijn partner en ik gaan scheiden. Wie heeft recht op de woning?
Als u en uw partner getrouwd zijn en uit elkaar gaan, spreekt u samen af wie van u beiden in de woning blijft wonen. Degene die de woning verlaat moet vervolgens bij ons melden dat hij of zij geen huurder meer is. Dit kunt u doen via het huuropzeggingsformulier in Mijn TBV Wonen of per brief. Daarnaast moet hij/zij zich uitschrijven bij het bevolkingsregister van de Gemeente.

Is er een huurachterstand die is ontstaan voor de laatste huurdag van de vertrekkende partner? Dan blijft de vertrekkende partner hiervoor mede aansprakelijk.

Hoe zeg ik de huur voor mijn garage op?
Voor de opzegtermijn van een garage geldt net als bij woningen, 1 maand opzegtermijn. De einddatum kan alleen eindigen op een werkdag. U kunt uw garage opzeggen via mijn.tbvwonen.nl, schriftelijk of via de e-mail naar verhuur@tbvwonen.nl. Voor garages gelden geen voorinspectie of eindinspectie.
Kom ik in aanmerking voor een vergoeding als ik mijn huur ruim op tijd opzeg?

In de meeste huurovereenkomsten die wij afsluiten is een opzegtermijn afgesproken van 1 maand. Wanneer u echter uw huur twee maanden of nog eerder opzegt dan kunt u in aanmerking komen voor een opzegbonus. Welke voorwaarden gelden hiervoor?

 • U zegt de huur 2 maanden voor vertrek op, dan ontvangt u van ons een bonus van € 50,-
 • U zegt de huur 3 maanden of nog langer voor vertrek bij ons op? Dan ontvangt u van ons een bonus van € 100,-
 • De bonus geldt niét
  • indien u vanwege sloop van uw woning moet verhuizen. Hiervoor gelden andere regelingen
  • indien u een huurovereenkomst voor bepaalde tijd heeft
  • indien u een huurovereenkomst heeft waarin een opzegtermijn van langer dan 1 maand is overeengekomen
  • indien u de huur gedeeltelijke opzegt (er blijft dan nog een huurder achter in de woning)
 • De bonus wordt verrekend bij de eindafrekening. Indien wij nog geld (bijvoorbeeld huur of geld voor een sleutel) van u tegoed hebben dan wordt de bonus hiermee verrekend.
 • Besluit u om de sleutel toch eerder in te leveren dan ontvangt u geen huur terug.