Veelgestelde vragen

Sevicekosten

< Terug naar alle onderwerpen
Wat zijn servicekosten?
Servicekosten zijn de kosten van de woning die de verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent. Bijvoorbeeld kosten voor de schoonmaak of de huismeester.
Hoe worden servicekosten vastgesteld?
Er zijn twee soorten servicekosten: vaste en variabele. Vaste servicekosten zijn voor het glasfonds, huismeester, rioolfonds. Voor de variabele servicekosten wordt maandelijks een voorschot betaald. Jaarlijks worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend. Voorbeelden van variabele servicekosten zijn: stookkosten, schoonmaken algemene ruimtes, waterverbruik, tuinfonds, etc.
Maken stookkosten onderdeel uit van de servicekosten?
Ja. Als er een gezamenlijke verwarmingsketel in het complex is, maken stookkosten onderdeel uit van de servicekosten.
Hoe maak ik bezwaar tegen de servicekosten afrekening?
U kunt uw bezwaar per e-mail via info@tbvwonen.nl of schriftelijk aan ons doorgeven (postadres:  Postbus 356, 5000 AJ Tilburg).
Wat zijn subsidiabele servicekosten?
Subsidiabele servicekosten zijn de servicekosten die u mag meenemen in de aanvraag voor Huurtoeslag. Voor sommige kosten geldt een maximumbedrag.
Op dit moment zijn de volgende servicekosten subsidiabel:
* Elektra algemene ruimten
* Schoonmaak algemene ruimten
* Huismeesterkosten
* Kosten voor een ontmoetingsruimte