Over TBV Wonen

Corona

Situatie per 27-05-2020 | Let op: de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. Op deze plek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. De inhoud van dit bericht wordt wanneer nodig bijgewerkt.

Corona: hoe gaat TBV Wonen ermee om?

We kunnen er niet omheen: het coronavirus heeft, zeker in Noord Brabant, invloed op het dagelijks leven. TBV Wonen vindt de gezondheid en veiligheid van bewoners, eigen medewerkers en natuurlijk alle andere mensen in onze omgeving belangrijk. Daarom volgen wij vanzelfsprekend het advies van het RIVM op, maar we nemen ook onze eigen maatregelen.
De actuele informatie van het RIVM leest u op de website van het RIVM.
Specifieke informatie voor Noord Brabant leest u op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.
Hieronder leest u onze aanpak:


1). Kantoren gesloten, bezoek alleen op afspraak. Contact via telefoon of e-mail

Onze kantoren in Tilburg en Udenhout zijn sinds 16-03-2020 gesloten. Wij ontvangen alleen nog bezoek op afspraak, en dit alleen als daar écht reden toe is en onze bezoekers géén last hebben van griep- of verkoudheidsverschijnselen. Deze situatie geldt in ieder geval tot en met 1 juni.
U kunt ons bereiken via
- telefoon:  algemeen nummer 013) 594 05 94, reparatielijn (013) 594 05 55
- e-mail: info@tbvwonen.nl
- huurdersportaal: https://mijn.tbvwonen.nl/ (met uitzondering van reparatieverzoeken, zie punt 2).

2). Afspraken bij u thuis

Wij gaan alleen bij bewoners langs als er sprake is van spoed. Op deze manier geven wij invulling aan het advies van het RIVM om persoonlijk contact zoveel mogelijk te beperken.


Voor reparaties geldt:

Voor uw en onze veiligheid beperken wij werkzaamheden bij bewoners thuis zo veel mogelijk. Natuurlijk kunt u voor spoedgevallen (met name zaken die uw veiligheid in gevaar brengen) bij ons terecht. Kan de reparatie wachten? Dan vragen wij u het verzoek tot nader order te bewaren. Dit geldt ook voor grotere werkzaamheden, zoals vervanging van badkamer of keuken.
Twijfelt u of uw verzoek kan wachten? Neemt u dan contact op met onze reparatielijn, dan kijken wij samen wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Planmatig onderhoud
Vanaf 1 juni voeren we weer overal ons geplande onderhoud uit. Sinds het uitbreken van de coronacrisis hadden we dit, in de appartementencomplexen met veel bewoners in de leeftijdscategorie 70+, beperkt tot uitsluitend de buitenzijde. Vanaf nu geldt dat we ook in de algemene ruimten en de woningen dit onderhoud weer gaan uitvoeren. Uitzondering zijn woon-zorgcomplexen. Daarin voeren we werkzaamheden alléén uit in overleg met de zorgpartij.

Als u gaat verhuizen

Afspraken
Afspraken die te maken hebben met een verhuizing, zoals voor- en eindinspectie, bezichtiging, kennismakingsgesprek, sleuteluitreiking etc. worden zo veel mogelijk 'op afstand' uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch.
Als u een afspraak met ons hebt staan waarin iets wijzigt, nemen wij daarover contact met u op.
Groepsbezichtigingen doen wij voorlopig niet. Wel kunnen we meerdere kandidaten uitnodigen die na elkaar de woning bezichtigen.
Gaat uw afspraak met ons in gewone vorm door, dan geldt dat wij u vooraf vragen of u griep- of verkoudheidsklachten heeft, zodat we kunnen inschatten of er verdere maatregelen nodig zijn. Heeft u, of een ander die ook bij deze afspraak aanwezig zal zijn, last van griep- of verkoudheidsverschijnselen, wilt u dan vooraf contact met ons opnemen? Voorafgaand deze afspraken, ontvangt u van ons nog verdere informatie. 

Zegt u de huur van uw woning op? 
Dan vragen wij u uw woning geheel leeg en schoon op te leveren. Het is tijdelijk niet mogelijk om zaken in uw woning ter overname aan te bieden aan de volgende bewoner, omdat TBV Wonen én de volgende bewoner vanwege coronamaatregelen pas in de woning komen ná uw vertrek.

Onderhoud bij wisseling van bewoner
Onderhoud in een vrijkomende woning voeren wij pas uit als de vertrekkende bewoner de woning daadwerkelijk verlaten heeft. Wij zorgen dat de woning in goede verhuurbare staat is en helemaal klaar is voor de nieuwe bewoner. Zo hoeven wij de woning niet meer in nadat de nieuwe bewoner de sleutels van de woning heeft gekregen.

Vrijkomende woningen in woon-zorgcomplexen
Om veiligheidsredenen voeren wij geen onderhoud uit in woon-zorgcomplexen. Ook niet in woningen in deze complexen die leeg staan. Deze woningen worden tijdelijk ook niet opnieuw verhuurd. Zo voorkomen we dat in deze kwetsbare woonomgevingen onnodig mensen naar binnen gaan voor onderhouds- of verhuiswerkzaamheden.

Voor overige afspraken met medewerkers bij u thuis of in de wijk geldt
Nieuwe afspraken: Heeft u een vraag of gesprekspunt dat géén spoed heeft, wilt u dan wachten met het plaatsen van dit verzoek? Tot nader order maken wij alleen nieuwe afspraken in spoedeisende situaties. 
Bestaande afspraken: deze worden zo veel mogelijk 'op afstand' uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch. 
Gaat uw afspraak met ons in gewone vorm door, dan geldt dat wij u vooraf vragen of u griep- of verkoudheidsklachten heeft, zodat we kunnen inschatten of er verdere maatregelen nodig zijn. Heeft u, of een ander die ook bij deze afspraak aanwezig zal zijn, last van griep- of verkoudheidsverschijnselen, wilt u dan vooraf contact met ons opnemen?

Bij al ingeplande afspraken voor zowel reparaties als overige bezoeken geldt: heeft u een afspraak staan maar heeft u of een huisgenoot griep- of verkoudheidsverschijnselen, neem dan contact met ons op.

3). Bijeenkomsten en overleggen

Groepsbijeenkomsten of overleggen vervallen in principe. Staat er een bijeenkomst of overleg gepland waarbij u aanwezig zou zijn? Dan wordt u door de organisator van de bijeenkomst nog nader geïnformeerd.

4). Onze medewerkers werken waar mogelijk thuis

Wij volgen het advies van het RIVM voor de provincie Noord Brabant om medewerkers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Dat betekent dat alle medewerkers, ook degenen zónder griep- of verkoudheidsverschijnselen, zo veel mogelijk vanuit huis werken. Door dit thuiswerken en een lagere personeelsbezetting, kan onze dienstverlening soms misschien iets langer duren dan u van ons gewend bent. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan.

5). Hygiënemaatregelen

Wij volgen de adviezen van het RIVM om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij geven bij ontmoetingen tijdelijk geen hand, zorgen voor schone handen en een schone werkomgeving en houden iets meer afstand. Wij roepen ook onze bewoners op deze adviezen te volgen. 

Hieronder een paar plaatsen waar u meer informatie kunt vinden over het coronavirus en hoe u hiermee om moet gaan.

- Kijk op de website van het RIVM voor actuele informatie van rijksoverheid.
- Landelijk expertisecentrum Pharos geeft eenvoudig en in verschillende talen informatie over wat u zelf kunt en moet doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bekijk de info in verschillende talen:
Nederlands

- Steffie legt in gesproken tekst eenvoudig uit wat je moet en kunt doen. Heel toegankelijk voor wie moeite heeft met lezen.

Wij vertrouwen op uw begrip voor onze maatregelen. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op!