Veelgestelde vragen

Urgentie

< Terug naar alle onderwerpen
Wanneer kan ik urgentie krijgen?

U kunt urgentie krijgen als:

U structureel fysiek of geestelijk ernstig wordt bedreigd. In dat geval hebben we bij uw aanvraag de volgende bewijsstukken nodig: een kopie van uw aangifte bij de politie, een rapport van een (vertrouwens)arts en van een maatschappelijke instelling.

U per direct dakloos dreigt te worden door een calamiteit die u niet te verwijten is. Bijvoorbeeld omdat uw woning ernstig is beschadigd door een brand of storm. In dat geval hebben we bij uw aanvraag bewijsstukken nodig die de calamiteit aantonen en inzicht bieden in uw rol in de situatie.

Uw woonlasten te hoog zijn voor uw gezinsinkomen. In dat geval hebben we bij uw aanvraag een kopie nodig van de brief hierover van de gemeente. In deze brief staat dat u een woonkostentoeslag krijgt en dat u verplicht bent te verhuizen.

U uw eigen woning verkoopt vanwege financiële problemen. In dat geval hebben we bij uw aanvraag bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat verkoop van de woning voor u de enige mogelijkheid is om een openbare verkoop te voorkomen. Verder hebben we bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat u geen schuld heeft aan uw financiële problemen. 

Zie ook voorwaarden


Aan welke voorwaarden moet ik voldoen bij urgentie?

 U moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie verkeert die voldoet aan één van de situaties, zoals op het aanvraagformulier beschreven.
  • U staat als woningzoekende ingeschreven bij Woning in Zicht.
  • Uw inschrijftijd is korter dan 80 maanden. (De gemiddelde inschrijfduur in het Aanbodmodel, wordt jaarlijks vastgesteld.)
  • Uw inschrijving is actief (geen blokkade wegens huurschuld, ontruiming o.i.d.).
  • U woont zelfstandig of u heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in.
  • Uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen is maximaal €38.950.

Wanneer krijg ik geen urgentie?

U komt niet in aanmerking voor urgentie in de volgende situaties:

  • Uw situatie voldoet niet aan één van bovenstaande criteria.
  • U voldoet niet aan een van de voorwaarden voor urgentie.
  • De aanleiding van de situatie is uw scheiding of relatiebreuk. Op basis van scheiding/relatiebreuk komt u niet in aanmerking voor urgentie, ook wanneer dit leidt tot geweld of de gedwongen verkoop van uw woning. U komt wellicht wel in aanmerking voor extra inschrijfduur op basis van relatiebreuk met zorgplicht voor minderjarige kinderen.

Hoe kan ik urgentie aanvragen

Wilt u urgentie aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in op de website van de Urgentiecommissie. Vul het formulier volledig in en zorg ervoor dat alle gevraagde bewijsstukken compleet zijn. Er wordt geen informatie opgevraagd bij derden, dus het is belangrijk dat u alle relevante informatie meestuurt met uw aanvraagformulier.


Wat is de werkwijze en geldigheid bij urgentie?

Geldigheid
Krijgt u urgentie? Dan is dit voor een periode van maximaal zes maanden.

Werkwijze
Krijgt u urgentie? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek. Na dat gesprek gaat de woningcorporatie op zoek naar een woning die past bij uw situatie. Weigert u een woning die de woningcorporatie u aanbiedt? Dan vervalt uw urgentie.


Hoe dien ik een klacht in tegen de afwijzing van urgentie

Klacht
Wijst de Urgentiecommissie uw aanvraag voor urgentie af? En vindt u dat de Urgentiecommissie zich niet aan het reglement heeft gehouden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. De termijn daarvoor is zes weken. Geef in uw melding duidelijk aan waarom u vindt dat de Urgentiecommissie zich niet aan de voorschriften heeft gehouden. Stuur eventueel bewijsstukken mee.

U kunt uw klacht indienen via het formulier op de website van de Geschillencommissie.

Let op: als u nieuwe informatie met betrekking tot uw urgentieaanvraag opstuurt naar de Geschillencommissie, dan wordt uw klacht ter beoordeling teruggestuurd naar de Urgentiecommissie.


Heeft u geen urgentie maar wel spoed?

Geen urgentie, wel spoed

Komt u niet in aanmerking voor urgentie maar bent u wel met spoed op zoek naar een nieuwe woning? Op de website www.woninginzicht.nl worden dagelijks woningen aangeboden. Woningen in het Loting- en het Direct te Huur-model worden niet toegewezen op basis van opgebouwde inschrijfduur, maar door loting en het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. U maakt dus ook kans op deze woningen met een kortere inschrijfduur. U bent altijd welkom voor een adviesgesprek over kansrijk reageren. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt iedere werkdag in de woonwinkel aan de Spoorlaan terecht tussen 9.00 uur en 17.00 uur.