Leefbaarheid

Of je fijn woont wordt niet alleen bepaald door de woning waarin je woont. Een schone, veilige buurt waar je je thuis voelt is net zo belangrijk. Hiervoor zetten wij ons actief in. Maar dat kunnen we niet alleen.

Samen met bewoners steken we de handen uit de mouwen voor een fijne woonomgeving.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Wat verstaan jullie onder prettig samen leven en betrokkenheid tonen? Wat verstaan jullie onder goede buur?

Algemeen

­­Goede buur voor elkaar: zo doen we dat in Tilburg

In Tilburg leven en wonen we samen met bijna een kwart miljoen mensen. Als maatschappelijke organisaties* werken we samen om een fijn thuis te bieden aan iedereen, ongeacht ras, inkomen, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht of nationaliteit.

Dat doen we voor mensen met een goed of bescheiden inkomen; mensen die al generaties aan de stad verbonden zijn en nieuwkomers; mensen die probleemloos door het leven lopen en mensen die in de problemen zitten of gezeten hebben. We bieden huisvesting, ondersteuning, hulp en begeleiding, net wat nodig is. Meestal lukt dit prima, soms schieten we daarin te kort. Daar mag u ons op aanspreken.

Prettig samenleven vraagt ook om betrokkenheid en goede wil van mensen onder elkaar. Ruimte geven aan een ander, en ruimte krijgen van een ander. Zoals goede buren dat doen. Dat is wat wij verstaan onder Tilburgerschap. Ervoor zorgen dat ieder zich thuis kan voelen, mee kan doen. Naar elkaar omkijken, in goede en slechte tijden.

Alleen als we samen goede buren zijn, bouwen we aan een leefbare toekomst voor Tilburg. Inwoners mogen altijd een beroep op ons doen. Als het aan ons ligt laten we niemand in de kou staan. Daarom doen wij dit appél op de inwoners van onze dorpen en stad: ben een goede buur voor elkaar! 

*met maatschappelijke organisaties wordt bedoeld: woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties in de MOM, gemeente Tilburg en de politie.

Ik wil graag de leefbaarheid in mijn buurt verbeteren. Waar kan ik terecht met mijn idee?

Algemeen

Je kunt hiervoor terecht bij je leefbaarheidsconsulent.

Ik ben mijn mijn milieupas kwijt. Wat kan ik doen?

Algemeen

Je kunt bij de gemeente een nieuwe pas aanvragen. Mogelijk moet je hiervoor betalen. Op de website van de gemeente vind je meer informatie.

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Algemeen

Woon je in een appartementencomplex? Dan is er vaak een aparte ruimte binnen of buiten waar de containers staan om papier, GFT, PMD en restafval in te doen.

Let op: heb je ander afval dan hier genoemd? Kijk dan op de website van de gemeente hoe en waar je dat afval moet afvoeren. Woon je in een eengezinswoning? Dan heb je afvalcontainers in de tuin staan. Deze zijn van de gemeente.

Voor meer informatie over het afvoeren van verschillende soorten afval kun je kijken op de website van de gemeente.

Er is graffiti gespoten op mijn huis/in de buurt. Waar meld ik dat?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met je complexbeheerder.

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie indienen?

Algemeen

In de Woningwet staat dat wij sinds 1 juli 2015 niet meer mogen sponsoren. Heb je een goed idee om de leefbaarheid in jouw buurt te verbeteren? Neem dan contact op met je leefbaarheidsconsulent. Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.